Τα όργανά μου

Αλέξανδρος Σπίτζινγκ

https://58b776ab-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/alexanderspitzing/a040.jpg?attachauth=ANoY7coA1GE_8JDrvb6rEcZ4lQU_YmJ697DnpbJ68LhmSklwffQfzkoy7FW9K-LSObj4kV31f0P319WRzk4gfhMctFPHk8Y7if4pHAoMW6wLWUeJEWZ1MdcbKA1eEsTtxgTJ_6reWVrCzhU1FFnc_zc3fUQwBvDZVpOvmHicU1h_WhSdyCSyo7DJV19GZ5SQVROxOA_QJD_G6yWQ9YSIi7mMZH6_rVn39w%3D%3D&attredirects=0

Μπουζουξής και Ουτίστας, Συνθέτης και Δάσκαλος

1. Ε1. Ελληνικό Ούτι, 2003 του Χρήστου  Σπουρδαλάκη                              

 

 

 

 

 

 

2.Τούρκικο Ούτι 1992 του Νουρί Τουτπινάρ   

 

 3. Μπουζούκι, 1887 του Χρήστου Σπουρδαλάκη  

 4. Μπουζούκι, περίπου 1965 του Οννίκ Τσακιριάν

 

 

5. Λαούτο, μεσαίο μέγεθος 1990 του Χρήστου Σπουρδαλάκη

 

 

 

 6. Ταμπουρας, 1989, αγνώστου κατασκευαστή 7. Μπαγλαμάς 1989, αγνώστου κατασκευαστή

8. Μπαγλαμάς, περίπου 1985 του Κώστα Ρεμούντο