Stop SOPA

Sota aquesta imatge es reuneixen tots els articles publicats i enllaços relacionats amb:
  • Open-source (concepte, no programari)
  • el Copy-Left
  • les lleis nord-americanes SOPA & PIPA & CISPA
  • els drets d'autor i el Copyright


stopSOPApetit

1, 23456789, 10

Stop SOPA & PIPA & CISPA
Stop Online Piracy Act
Protect-IP Act
Cyber Intelligence Sharing and Protection Act
Comments