Eines‎ > ‎

Calendari

Calendari

No s'ha pogut trobar l'URL del gadget especificat


Resum de classe, per setmanes:

 

1 Hora 

 
2 Hora

3 Hora 
1 Setmana
13/12/10
Word, Introducció i Format, Taules
Comunicacions, introducció.
Excel, Introducció, Operacions bàsiques, Referències Absolutes i relatives, percentatges.
Blog, Obrir un blog a blogger.
Excel, Introducció, Operacions bàsiques, Format de cel.la.
Blog, fer un blog a blogger.
2 Setmana
10/01/11
Word, Combinar Correspondència, Organigrames, Insertar
OS, Hardware i Software
Excel, Funció SI, TEXT, Y, O
Google Docs, obrir compte Gmail  
Excel, Funció Si andidada, TEXT anidat, 
Google Docs, funcions.
3 Setmana
17/01/11
Word, Insertar, Capaçalera, Peu de Plana, Exercicis Columnes, Barra de Dibuix
OS, Windows XP, Restaura i Panell de Control
Excel, BuscarV, Exemples de BuscarV, Forquilles amb SI-Y-O, Exercici Impostos, Gràfiques, Exercici Facturació.
Google Docs, Compartir document Text, TSawyer.
Excel, BuscarV, Exercicis Facturació, Forquilles amb SI-Y-O, Gràfiques de facturació.
Google Docs, Compartir document Càlcul i Dibuix
4 Setmana
24/01/11 
Word, exercici del Sistema Solar.
OS, service pack, disc dur, carpetes. Video i .srt (subtítols)
Excel, Filtres, filtres avançats, Ordenar, Taula Dinàmica, Subtotals. Formularis: botons de control.
Google sites, Introducció com fer un site i tipus de planes.
Excel, Filtres, filtres avançats, Ordenar, Taula Dinàmica, Subtotals. Formularis: botons de control.
Google sites, fer la primera plana i obrir el compte.
5 Setmana
31/01/11
Excel, funció PAGO, validació, exercicis de validació lliure, exercici Port Aventura.
Google Sites, continuar amb la web.
Access, introducció al access, taules i consultes, 1:1, 1:n, n:m. Propietats de la combinació, i-i, t-i, i-t.
Google Sites, continuar amb la web
Access, introducció al access, taules i consultes, 1:1, 1:n, n:m. Propietats de la combinació, i-i, t-i, i-t.
OS, sistema de carpetes, propietats INICI, Opcions de Internet, cookies, arxius temporals.
6 Setmana
7/02/11 
Access, Criteris, introducció i exercicis, text, dates, números, etc.. Consultes d'actualització i d'eliminació.
Google sites, Com-es-fa, gadgets, vídeos de youtube, formularis.
Access, Criteris, introducció i exercicis, text, dates, números, etc.. Consultes d'actualització i d'eliminació.
Google sites, Com-es-fa, gadgets, vídeos de youtube, formularis.
Excel, finalitzant l'exercici lliure de botons, eines ¿Y si? p.e.: solver, buscar objetivo.
Gimp, Introducció i Instal·lació.

7 Setmana
14/02/11 
Access, Formularis i informes.
MS Oulook, configuració, correu, notes i cites.
Access, Formularis i informes
MS Oulook, configuració, correu, notes i cites.
GIMP, escalar imatges, jpg, cicatritzar, eines de dibuix, distorsions, filtres, colors.
8 Setmana
21/02/11 
Access, opcions generals.
Power Point, introducció, imatges, transicions, personalització de l'animació.
Accessopcions generals.
Power Point,
 introducció, imatges, transicions, personalització de l'animació.
Tecles combinades.
Software recomanat, 7-zip, Thunderbird, Google Chrome, Drop Box...


Comments