Blog‎ > ‎

Arquitectura client-servidor: paquet IP

4 de febr. 2012, 5:28 publicada per Albert Profe   [ actualitzat el 4 de febr. 2012, 12:05 ]
Un paquet de xarxa és cada un dels blocs en que es divideix (a nivell de xarxa) la informació a enviar. Per sota de nivell de xarxa es parla de trama de xarxa, tot i que el concepte és analògic.

En tot sistema de comunicació és interessant dividir la informació a enviar, en blocs d'una mida màxima coneguda. Això simplifica el control de la comunicació, les comprovacions dels errors, la gestió dels equips d'encaminament (més coneguts com routers).

La informació s'encapsula de la següent forma, es a dir, les dades -en vermell- es rodegen d'una triple capçalera i una cua:
IPpaquetIgual que les trames, els paquets poden estar formats per tres parts i amb una mida:
 • una capçalera que en realitat són tres:
  • TCP: 20Bytes (marró),
  • IP: 20Bytes (verd)
  • Ethernet: 14Bytes (blau),
 • una part de dades, 1460 Bytes
 • una cua (blau) molt petita, 2 Bytes.
A la capçalera hi ha els camps necessaris per seguir els protocols de xarxa, les dades, és la informació a transmetre's i la cua, si hi és, conté el paràmetres per la comprovació d'errors.

Els camps són, per aquest ordre, sempre de 32 bits:
 • Versió: 4 bits, actualment s'usa la versió 4, encara que ja està en funcionament la versió 6. Aquest camp permet als routers discriminar si poden tractar o no el paquet.
 • Longitud de capçalera (IHL): 4 bits, indica el nombre de paraules de 32 bits que ocupa la capçalera. Això és necessari perquè la capçalera pot tenir una longitud variable.
 • Tipus de servei: 6 bits (+2 bits que no s'usen), en aquest camp es pensava recollir la prioritat del paquet i el tipus de servei desitjat, però els routers no fan molt cas d'això i en la pràctica no s'utilitza. Els tipus de serveis possibles serien: D/T/R.
 • Longitud del paquet: 16 bits, com això ho inclou tot, el paquet més llarg que pot enviar IP és de 65535 bytes, però la càrrega útil serà menor, perquè cal descomptar el que ocupa la pròpia capçalera.
 • Identificació: 16 bits, És un número de sèrie del paquet, si un paquet es parteix en trossos més petits pel camí (es fragmenta) cadascun dels fragments portarà el mateix número d'identificació.
 • Control de fragmentació: són 16 bits.
 • Temps de vida: 8 bits, en realitat es tracta del nombre màxim de routers (o de salts) que el paquet pot travessar abans de ser descartat. Com a màxim 255 salts.
 • Protocol: 8 bits, aquest camp codifica el protocol de nivell de transport a què va destinat aquest paquet.
 • Checksum de la capçalera: 16 bits, encara que no es comprovin les dades, la integritat de la capçalera sí és important, per això es comprova.
 • Adreces d'origen i destinació: 32 bits cadascuna. Són les adreces IP de les estacions d'origen i destinació.
 • Opcions: Aquesta part pot estar present o no, d'estar-ho la seva longitud màxima és de 40 bytes.
Comments