O AIKIDU‎ > ‎

Pozivnica za Aikido

 

Mutsuko Minegishi
Glavni instruktor HAF
7 DAN Aikikai

Često čujem kako se ljudi žale
„Udebljao sam se“,
„Trebam više vježbati“,
„Moja djeca trebala bi više tjelesnih aktivnosti“

Teško je biti u dobroj tjelesnoj kondiciji. Prostori za vježbanje rijetko su dobro opremljeni a ponekad su i udaljeni od mjesta stanovanja. U svakodnevnom životu lakše je koristiti automobil ili javni prijevoz, nego pješačiti.
Svatko od nas dobro zna da su pravilna prehrana, život bez stresa i dnevno vježbanje 3 glavna čimbenika u održavanju zdravlja. Pa ipak, kada se radi o dnevnoj tjelesnoj aktivnosti, mnogi od nas ne čine ono što govore. Za one koji žele riješiti taj problem, želim proširiti moj poziv za vježbanjem Aikida. „Aikido je način uvježbavanja tijela i duha utemeljeno na tradicionalnim japanskim borilačkim vještinama“, govorio je osnivač Aikida, Morihei Ueshiba.
Interpretacija borilačkih vještina u Aikidu je drugačija nego u povijesti Japana. Osnivač je učio opasnije i agresivnije borilačke vještine, te ih prilagodio svom vremenu, kada se ljudi ne moraju svakodnevno boriti da prežive. Vidio je da ljudi još uvijek trebaju samoobranu, ali više od toga, ljudi trebaju duhovnu spoznaju koja će ujediniti tijelo i duh u snažnu cijelu osobu. Stvorio je Aikido – „Put harmonije“. Aikido je, uvijek je govorio studentima, borilačka vještina razumijevanja i ljubavi. Nadao se da će vježbajući Aikido njegovi studenti naučiti o miru, i tako pridonijeti miru u svijetu. Njegov krajnji cilj bio je da svaka osoba postigne savršenstvo jedinstva sa univerzumom.

Suprotno većini sportova, agresivnih i natjecateljskih borilačkih vještina, gdje mladi i snažni pobjeđuju, Aikido je životni put zdravlja i vježbanja, gdje se poboljšavamo i razvijamo kroz vještinu tijekom mnogo godina. Vježbanje nas uči da cijenimo jedinstvenost i različitost naših partnera s kojima vježbamo. Nema nadmetanja između vježbača aikida. Bitke koje dobijamo su protiv našeg najopasnijeg neprijatelja zvanog lijenost, stres, nefleksibilnost i loše zdravlje. Stoga, Aikido objedinjuje oboje, i tjelesno i duhovno biće. Dobrobit je za svakoga, od malene djece do starijih osoba u 80-tim pa čak i 90-tim, sve dok imaju želju da se osjećaju mladima, fleksibilnima i dobro uravnoteženima.
U modernom svijetu okruženi smo problemima, pritiscima i stresom. U krugu vježbača Aikida, svatko može naći smirujuću atmosferu, nježan put vježbanja i sredstvo za smanjivanje svakodnevnog stresa. I što duže vježbamo, bolji postajemo. Većina najboljih aikido instruktora stariji su od 70 godina. Mnogo ljudi u Japanu raduju se mirovini, kako bi počeli svakodnevno vježbati. Mnogi posvećuju ostatak svog života Aikidu i žive mnogo zdravih godine.
Postoji nekoliko uvjeta za vježbanje Aikida. Dok god možemo normalno hodati, i žene i muškarci, djeca i odrasli, mladi i stari, svi mogu vježbati zajedno, međusobno si pomažući u harmoničnom okruženju Aikido vježbaonice. Snažni uče biti nježni, a slabiji razvijaju snagu. Svi uče razviti unutarnju snagu i samopouzdanje umjesto vanjske grubosti i agresivnosti.
Znam da je u započinjanju nove aktivnosti prvi korak najteži. Stoga, mnogi govore: „sačekat ću da budem u boljoj formi“, ili „prvo ću se pripremiti“, ali to nije potrebno. Svatko može početi sa Aikidom u svako vrijeme. Satovi su formirani tako da nikad ne prelaze granice vaših mogućnosti i nema natjecanja. Ne odgađajte ovaj važni element života dok nije prekasno čak i za početak.
Aikido je preventivna medicina, aikido znači komunicirati i samoizražavati se, Aikido je društvena aktivnost, Aikido je sredstvo za njegovanje socijalizacije, ponašanja i discipline za djecu, i Aikido je alat za vježbanje sebe... Učinite ga dijelom svog života...

 

 

- MORIHEI  UESHIBA

"Shvatite Aikido prvo kao Budo, a zatim kao put služenja u pretvaranju svijeta u jednu obitelj. Aikido nije namijenjen samo za jednu državu ili samo za jednu osobu. Njegova jedina svrha je da izvrši Božje djelo.

Svrha istinskog Budo-a je zaštitnička ljubav prema svim živim bićima, u duhu poravnanja i pomirenja. Kroz poravnanje i pomirenje dozvoljavamo svakome da ispuni svoju osobnu misiju na Zemlji.

"Put" znači biti jedno sa Božjom voljom i izvršavati je kroz praktičan život. Ako se samo neznatno odvojimo od njega, onda to više nije Put.

Možemo reći da je Aikido put potpunog oslobođenja kroz iskrenost svakog našeg daha, umjesto korištenja mača. Govorim, potrebno je ovaj svijet pokvarenih misli i djela pretvoriti u svijet Duha. To je prava misija Aikido-a.

Bez Budo-a nacije i civilizacije se pretvaraju u ruševine, jer Budo znači život zaštitnika prirodnog sklada, i izvor je svih pozitivnih aktivnosti u prirodi.

Oni koji žele učiti Aikido, moraju otvoriti svoje umove, slušati Božju iskrenost i jednostavnost kroz Aikido, i izvršavati je. Trebali bi to shvatiti i unaprijediti svoje biće.

Nadam se da će ljudi htjeti čuti glas Aikido-a. Nemojte ispravljati druge, već ispravite svoje vlastite misli i um. To je Aikido. To je misija Aikido-a. I trebala bi biti svačija misija."


Comments