O AIKIDU‎ > ‎

Aikido za djecu


Aikido za djecu

Aikido je tradicionalna borilačka vještina koju je osnovao Morihei Ueshiba. Za razliku od drugih borilačkih vještina aikido se nije razvio u natjecateljski sport, nego se temelji na  tradicionalnim metodama prenošenja najvažnijih aspekata japanske kulture i tradicije.
Tijekom jednoga sata aikida vježbamo osnovne pokrete, padove i tehnike. Aikido učimo kroz seriju igara i oblikovnih vježbi koje su i priprema i osnova za borilačku vještinu.


Aikido razvija koordinaciju tijela i uma

Kroz aikido razvijamo vještinu pokreta (otpor, jakost i brzinu) i koordinaciju (kontrola, prilagodba i učenje). Također osvještavamo vlastito tijelo i prostor koji ga okružuje, a postižemo ravnotežu i pokretljivost. Iako je aikido odlična metoda samoobrane, pristupamo mu kao igri.


Aikido ne služi za napadanje i nanošenje ozljeda

Vježbanje aikida odvija se u ugodnoj i opuštenoj sredini u kojoj - bilo u grupama ili u parovima – vježbe, igre i tehnike pokazuje instruktor, a zatim ih sami izvodimo i ponavljamo.


Disciplina i pravila ponašanja u aikidu

U aikidu je vrlo važna etiketa, uzajamno poštivanje, razvijanje nenasilnog stava i prihvaćanje pozitivnog i pravilnog načina života.


Aikido razvija koncentraciju
 
Vježbama disanja i koncentracije naglašava se mentalni i samorazvojni aspekt ove borilačke vještine.


Aikido pomaže u uravnoteženom fizičkom razvoju

Treniranje u parovima i grupama olakšava socijalizaciju i povećava sposobnost za povezivanje s drugima, a sve to uz pravila i granice koje su prihvaćene u društvu.


Aikido razvija osjećaj odgovornosti i solidarnosti

Kako u aikidu nema natjecanja, razvijamo način suradnje gdje jedni drugima pomažemo u vježbanju, odrastanju i učenju vještine.Comments