O AIKIDU‎ > ‎

Aikido i religije
 

Morihei Ueshiba, osnivač Aikido-a, imao je želju da svijet postane bolji i da se okrene skladu i razumijevanju među ljudima. Usporedo sa razvojem tehnika Aikido-a, bavio se i filozofijom i religijom, tražeći viši smisao i cilj borilačkih vještina. Pobjedu je smatrao relativnom, jer pobjeda samo donosi nove protivnike, a od protivnika stvara nove neprijatelje.  Vjerovao je da će se jednog dana svi ljudi i sve religije svijeta ujediniti, u želji da žive u miru i poštivanju,  što će stvoriti "kraljevstvo nebesko na zemlji".

Aikido danas je više od borilačke vještine. Aikido vraća čovjeka prirodi i njenim zakonima, to je način da svaka osoba pronađe potpuni sklad sa samim sobom i sa svima oko sebe. Danas se Aikidom bave ljudi diljem svijeta, neovisno o religiji, rasi, obrazovanju, socijalnom statusu i svjetonazoru. U Aikido-u su svi ljudi isti i sve religije svijeta su jednako dobre, naravno, ako šire poruke mira i jedinstva među ljudima. Nije bitno koju religiju će osoba odabrati kao svoju, već je bitno da se religijska uvjerenja prakticiraju iskrena i čista srca, sa jasnom željom za unapređenjem sebe i svijeta u kojem živimo u nešto bolje i čišće, a što i jest sama srž svake religije. Međutim, često puta u povijesti bili smo svjedoci da su pojedinci zloupotrebljavali pitanje i svrhu religije, što je uvijek stvaralo podjele i sukobe. Aikido je sam po sebi spiritualno putovanje, čiji principi omogućavaju razvoj duhovnosti i humanosti kod svake osobe, te osjećaja jednakosti i zajedništva, što je mnogo važnije i vrednije od bilo kojeg razloga za podjele među ljudima.

Kisshomaru Ueshiba, sin osnivača Aikido-a, cijeli svoj život posvetio je širenju Aikido-a i očeve poruke mira i jedinstva, te je najzaslužniji što je danas Aikido put, kojim idu mnogi ljudi diljem svijeta. Pred kraj života u Rimu ga je primio Papa Ivan Pavao II i zahvalio mu zbog promicanja mira i nenasilja u svijetu.

"Ne smije se dogoditi da jedinstvena tradicija Aikido-a postane internacionalizirana i identična za svakoga, već je bitno da se svi oni koji vježbaju Aikido, u svim državama svijeta, promijene na bolje i ujedine kroz tradiciju mira i međusobnog poštivanja."

                - KISSHOMARU UESHIBA (1921.-1999.)

 - Najveća sloboda je ona, koja omogućava svakom ljudskom biću, uz uvažavanje ljudskih i Kozmičkih Zakona, potpuno izraziti svoju slobodnu volju...
                                                              (Manuskript Fraternitas Rosae+Crucis)

- I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality...
                                                                                                       (MARTIN LUTHER KING)


Comments