O AIKIDU

                                                                                    
ŠTO JE AIKIDO?

Aikido je japanska borilačka vještina nastala u prvoj polovini prošlog stoljeća. Korijene vuče  iz drevne vještine Daito-ryu aiki-jujitsu (u Japanu poznate još od 11. stoljeća), a koja u sebi sadrži i elemente mačevanja.

   
Osnivač aikida je Morihei Ueshiba (1883.- 1969.) a današnji aikido je bio njegov odgovor na teška vremena u prvoj polovini 20. stoljeća. Kao svjedok oba svjetska rata i japanskih imperijalističkih nastojanja, doživio je i preživio teške trenutke u ljudskoj povijesti. Šireći aikido namjeravao je ponuditi način rješavanja sukoba bez borbi, što  naglašava filozofski aspekt plemenite vještine - nastojanje da se potiv nasilja bori nenasiljem, ili osnivačevim riječima: "Prava pobjeda je pobjeda nad samim sobom".


Sama riječ AIKIDO sastoji se od triju riječi: AI - harmonija, KI - energija, duh i DO - put,  način. Interpretacija današnjeg aikida prilagođena je modernom načinu života te se odmakla od povijesnog vremena kada je značila oruđe svakodnevne borbe za život. Uz samoobranu, zbog stresnog načina života, nepravilne prehrane te nedovoljne fizičke aktivnosti, danas je puno potrebnija vještina koja objedinjuje izgradnju mentalnog i fizičkog tijela svakog pojedinca. Aikido je zdrav način života i komuniciranja, preventivna medicina, razumijevanje i ljubav prema drugima, samoobrana itd. U aikidu nema natjecanja među polaznicima pa tako nema ni organiziranih sportskih natjecanja. Natječete se sa svojim umom i lijenim tijelom koje vas ne sluša.


Aikido je prikladan za osobe svih dobnih skupina bez obzira na spol. Karakterističan je pristup samoobrane, koji se koristi napadačkom energijom napadača protiv njega samog da ga se baci iz ravnoteže i kontrolira napad. Kontinuiranim vježbanjem postiže se bolja fleksibilnost tijela, koordinacija pokreta, ravnoteža i brži refleksi. Vježbanjem se djeluje pozitivno na cjelokupno duhovno, mentalno i fizičko stanje.

Aikido pomaže polaznicima da razviju poštovanje prema sebi i drugima. U tehnikama je svaki pokret prirodan, bez značajnog upotrebljavanja snage, pa tako aikido bez teškoća mogu raditi djeca i starije osobe bez dobnih ograničenja. Na naprednijem stupnju učenja rade se tehnike s drvenim mačem (boken), štapom (jo) i drvenim nožem (tanto). Primjena aikida u svakodnevnom životu vidljiva je kao mogućnost samoobrane od različitih oružja i fizički jačih napadača, poboljšanje cjelokupne kondicije tijela i bolje podnošenje stresnih situacija.