Η ιστορία της AHEPA


Η AHEPA ιδρύθηκε ως αδελφότητα στην Ατλάντα της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Ιούλιο του 1922. Ιδρυτές της ήταν οκτώ άνδρες, κάτοικοι της Ατλάντα, οι οποίοι συνέλαβαν την ιδέα της δημιουργίας μιας ένωσης πολιτών ελληνικής καταγωγής (σήμερα η Αδελφότητα δέχεται πλέον στους κόλπους της και φιλέλληνες). 

          . . . . . . . . . Το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο της AHEPA . . . . . . . 
Αποστολή της ήταν να προωθήσει αλλά και να ενισχύσει την εικόνα των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερική, βοηθώντας σε θέματα ιθαγένειας, αφομοίωσης στην αμερικανική κουλτούρα και πρωτίστως στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων που προερχόταν κυρίως από τη δράση της Κου Κουξ Κλαν. 


Οι οκτώ ιδρυτές του Τάγματος της AHEPA, που ήταν επίσης και τα μέλη του πρώτου Υπάτου Συμβουλίου της, ήταν οι εξής: 

Nicholas D. Chotas, James Campbell, Spiro J.Stamos, Harry Angelopoulos, George A.Polos, John Angelopoulos, George Campbell και James Vlass.

Μετά την πλήρη αφομοίωση των ελληνοαμερικανών στις τοπικές κοινωνίες, η αποστολή της AHEPA στράφηκε προς τη φιλανθρωπία , την εκπαίδευση, καθώς και την προώθηση και διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των μεταναστών στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες όπου η AHEPA είναι παρούσα όπως η Αυστραλία ή ο Καναδάς. Με το πρόσφατο άνοιγμα της με τμήματα στην Ευρώπη η AHEPA φέρνει πλέον κοντά τους Έλληνες μετανάστες στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και αλλού.Η Περιφέρεια της AHEPA στην Ελλάδα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 μετά από απόφαση που ελήφθη στο Ύπατο Συνέδριο της Οργάνωσης τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου (βλέπε Η AHEPA στην Ελλάδα)


Η ιστορία της AHEPA στο YouTube