NOVELA ZÁKONA O ZNALCOCH

MS SR dňa 13.09.2017 začalo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu zmeny zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. 

Kompletný materiál nájdete na stránke SLOV-LEX, ako aj sprievodnú dokumentáciu k návrhu

Znalecký ústav SPU pripravuje pripomienky k navrhovanej legislatívnej úprave.

V prípade záujmu nám zašlite Vaše návrhy a pripomienky k pripravovanej novele s krátkym zdôvodnením do 29.9.2017, ktoré zapracujeme do pripomienkového konania k predkladanej novele.

Vaše návrhy môžete posielať na adresu : agrojustice@gmail.com 

Koniec MPK je 04.10.2017 a navrhovaná účinnosť zmeny zákona je od 01.03.2018.


Znalcov, tlmočníkov a prekladateľov čakajú zmeny (zdroj : MS SR, 14.9.2017)

LP/2017/449 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sprievodná dokumentácia k zákonu


Zmeny v Zozname znaleckých odborov a odvetví a s tým súvisiace zmeny v Zozname znalcov účinné od 1.8.2018


Zákon č. 65/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. (PDF)


Vyhláška MS SR č. 218/2018 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z.


Vyhláška MS SR č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z.Comments