Aktuálne informácie
Odborné minimum pre uchádzačov o znaleckú činnosť
termín : december 2020 (dátum bude upresnený)

Odborná skúška znalcov
podľa počtu zaslaných prihlášok na MS SR,
predpokladaná termín (druhá polovica roku 2020)
info : 037/641 5735, 5019
tomas.toth@uniag.sk