Domov


Korešpondenčná adresa :

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Znalecký ústav

Tr. A. Hlinku 2

949 01 Nitra

 

agrojustice@gmail.com

https://sites.google.com/site/agrojustice/

IČO: 00397482

IČ DPH: SK2021252827

Účet IBAN : SK40 8180 0000 0070 0006 6247, 7000066247/8180,

 

riaditeľ ústavu :

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

tel : +421-37-641 5735, 5019

fax : +421-37-641 5745

e-mail: tomas.toth@uniag.skPZU SPU v Nitre, ŠD Mladosť, Štúrova 3, 949 01 Nitra