Pardannelse

Da alle avlsfuglene går i samme voliere, så kan jeg ikke undgå, at der af og til sker uønsket udparring.

 Enten mellem for tæt beslægtede fugle eller på tværs af arterne eller mutationerne.

Denne uønskede udparring giver generelt ingen problemer.

Man skal bare forvente lidt længere tid inden de fugle, som man har sat i par, accepterer hinanden som et par og begynder at bygge rede.


Ellers parres fuglene sammen ud fra følgende kriterier :

- perfekte fugle parres sammen (hvis sådanne overhovedet findes).

- fugle med en fejl parres sammen med fugle uden samme fejl (håber derved at ”udligne” fejlen).

- fugle med for mange fejl anvendes generelt ikke i avlen.

 

Hvis et par har vist sig at være leverings dygtige af brugbare unger, så brydes parret aldrig – og ender med at blive solgt som avlspar.

Hvis en af fuglene i et par når en vis alder, så er det muligt at denne fugl sælges som enlig

avlsfugl, den tiloversblevne fugl sættes derefter sammen med ny partner.

 

Hvis man i en voliere med flere ens fugle har et par, som har parret sig ud – så er det jo ikke udelukket, at man faktisk vælger at lade dette par yngle.

 Problemet er bare at fange de rigtige fugle i volieren. 

Her kan man med fordel vente, indtil fuglene sidder isoleret fra de andre fugle, tag så en blomsterforstøver (hvor der kan pumpes tryk i vandbeholderen)

 – indstil forstøveren på ”ståle” – ”skyd” de 2 fugle med vandet.

Så er øvelsen bare - ”fang de 2 våde fugle”. 

Hvis man venter et øjeblik, så er de våde fugle meget lettere at få øje på - våde fugle ser ”meget våde” ud efter 1 minuts tid.

 

Når fugle første gang sættes i par i yngleburet, går der oftest en periode, før de accepterer hinanden.

De starter ofte med at sidde på hver sin siddepind – så sidder de på samme pind med en indbyrdes afstand på 10 – 20 cm. 

Den indbyrdes afstand bliver gradvist mindre og mindre, indtil de sidder skulder ved skulder og nusser hinanden i nakken.

 Så er parret etableret, og man kan begynde at tilbyde dem grene til at pille i.

Hvis man opnår at se hannen fodre hunnen, så er man næsten sikker på en god kommende yngel.