Klargøring af fuglene

Alle avlsfuglene går i voliere længe, før de sættes i par.

I volieren får fuglene ofte store grene af pil eller birk, grenene skræller de fuldstændig itu og har redebygge- og kurtiserings-adfærd imens.

Alle fuglene får spiret frø – også om vinteren – her bare i reduceret mængde.

Dagligt tilbydes alle fugle (både i ynglebure og voliere) æggefoder og grønt.

Dette gør, at fuglene forsøges holdt i god foderstand – sådan lidt i ”ynglemæssig alarm beredskab”.Når fuglene er sat i par i yngleburet, så skal de have en periode, inden de falder til.

Når man fornemmer, at fuglene ikke mere er nervøse, når man stikker hånden ind for at fodre – så er det tid med en enkelt gren eller to til at pille i.

Grenene udskiftes min. hver anden dag – friske grene forøger fuglenes lyst til at bygge rede.

Når et par grene bliver flænset i stykker på en dag – så er det tid til at fuglen får tilbudt redekassen.

Fuglene skal ikke have redekasse, før de kraftigt er i ynglehumør – ellers får de vane med at sove i redekassen 

– og det kan senere give problemer med ikke at ville bygge rede i kassen.