Hvornår skal dværgpapegøjer starte med at yngle ?

Hvornår skal dværgpapegøjer starte med at yngle ?

Vi hører fra alle sider og fra mange opdrættere, at fuglene er kønsmodne, når de er 1 år – og derefter kan de anvendes i avlen.

Når vi endelig har fundet / købt eller avlet en speciel fugl, så kan det være meget svært at vente med at sætte denne fugl i avl

 – vi vil jo så gerne have flere af denne specielle type.

Fuldt forståelig holdning – vi lader os begejstre af vores hobby og vores opdræt.

Vi har alle prøvet at sætte fugle, som er yngre end 12 måneder, i avl – vi kan simpelt hen ikke vente med at se resultatet af en længe ventet og planlagt parring.

 Og vi får da også unger, når vi bruger de unge fugle i avlen.

 Men – hvad nu, hvis vi venter lidt med at bruge de unge fugle – altså giver dem tid til at vokse mere, måske når de også at fælde endnu en gang, før de skal yngle. Hvilket resultat kommer vi så frem til ?

Jeg har generelt altid været godt tilfreds med avls resultaterne hos de unge fugle hos mig (altså 1. gangs ynglende fugle). 

Der har været kuld, hvor der kun har været ubefrugtede æg – det er meget almindeligt hos unge fugle, som ikke har ”leget far, mor og børn” før. 

Men – kunne jeg gøre det bedre – altså forbedre mit avls resultat - vel at mærke uden at presse fuglene

Da 2016 startede, begyndte jeg et opdræts forsøg. 

Fuglene skulle nu være 18 måneder, før de blev brugt i avlen.

 Alt andet – så som foder og lys var uændret ift. 2015. Eneste ændring var, at fuglene blev ½ år ældre, før de blev sat i par.

I det daglige er det umuligt at se en forskel – der skal det helt store overblik til. 

Nu er 2016 gået, og opdræts analysen for 2015 & 2016 ser sådan ud.

 

 

Æg

Befrugtet

Klækket

På pind

2015

Antal kuld : 39

172

133

85

58

 

Antal pr. kuld

4,4

3,4

2,2

1,5

 

 

 

 

 

2016

Antal kuld : 38

173

126

103

77

 

Antal pr. kuld

4,6

3,3

2,7

2,0

 

Kriterier for analysen :

 Der er kun medtaget par, hvor begge fugle yngler for 1. gang.

Par, hvor en ungfugl er parret med en erfaren og ældre fugl, medtages ikke.

Hvis et par starter 1. gangs yngel i 2015 – så medregnes deres ”unger på pind 2015” i opgørelsen for 2015.

Hvis de fortsætter med at yngle i 2016 – så medregnes deres ”unger på pind 2016” i opgørelsen for 2016.

 

Det er så heldigt, at der er næsten samme antal 1. gangs parringer i 2015 og 2016 (39 & 38) – det gør tallene lettere sammenlignelige.

Antal æg er (lidt overraskende) også næsten ens (172 & 173).

 Her havde jeg forventet, at antallet for 2016 havde været større – fuglene, der anvendes i 2016 er jo ½ år ældre.

Samme betragtning gør sig gældende for antal befrugtede æg (133 & 126).

Men – ser vi på antal klækkede æg – så bliver det pludselig rigtig interessant.

 I 2016 (hvor der yngles med fugle, som er ½ år ældre, end jeg gjorde i 2015) er der i gennemsnit klækket ½ æg mere pr. kuld.

Er der så forøget dødelighed blandt ungerne i 2016 – nej det dør i gennemsnit 0,7 unge pr. kuld – og dette tal er ens for 2015 & 2016.

Konklusion : 

Når der yngles med fugle, som er 1 ½ år - i stedet for at yngle med fugle som kun er 1 år

 – så kommer der pr. kuld 0,5 fugl mere på pind (en stigning fra 1,5 til 2,0 unger pr. kuld).  

0,5 fugl lyder måske ikke af så meget – men her er det beregnet ud fra 38 kuld, og så bliver det pludselig til 19 fugle !!!

Jeg er fuldstændig overbevist om, at mine unger fra 2016 gennemsnitlig er både større og af bedre kvalitet

 – og forsøger fremover at styre min utålmodighed og venter med at yngle med fuglene indtil de er 1 ½ år.