Diarre

Diarre.


En meget almindelig sygdom hos Dværgpapegøjer er diarre eller ”tynd mave”.

Diarre kan ses ved at fuglenes efterladenskaber skifter karakter og konsistens.

Årsagen til diarre er en bakterie infektion i fuglenes tarmsystem.

Normal afføring hos fuglene er fast og en blanding af hvidt og mørkt stof (det hvide stof er urin og det mørke stof er selve afføringen) – og det hele afleveres i samme klat.

Hvis fuglene får diarre skifter afføringen til at være klistret og meget mørk – næsten sort.

 Faconen ændres til meget langagtig – op til et par cm lang. Og disse lange sorte ”orm” hænger rundt i buret og på sidepindene.

En fugl med diarre skifter også holdning, når den sidder på pinden.

En rask fugl holder halen i umiddelbar forlængelse af ryggen. Hvorimod en fugl med diarre holder halen næsten lodret ned mod bunden af buret.

 

Hvordan undgår man diarre hos Dværgpapegøjer :

-          det gør man ikke.


Hvordan forebygger man generelt diarre hos Dværgpapegøjer :

Nyindkøbte fugle holdes i karantæne, indtil man er sikker på, at de er sygdomsfrie.

Bure – volierer – foderskåle – vandskåle og lignende holdes fornuftigt (ikke nødvendigvis hysterisk) rent.

 Anvendes badekar til fuglene, så er man ekstra opmærksom på at holde badekarrene rene (de kan ellers være de rene bakterie bomber).

Siddegrene placeres ikke over vand- og foderskåle, så fuglene kan klatte i vandet eller foderet.

Frugt og grønt, som ligger på bunden af bur eller voliere fjernes før det bliver dårligt og råddent.

2 gange om ugen får fuglene Probiotica tilsat drikkevandet.


Probiotica købt v. Frøhandler.


Probiotica købt v. MATASProbiotica er et maveregulerende pulver indeholdende utroligt mange forskellige bakterie kulturer, som genopretter bakteriefloraen i fuglenes tarmsystem.

Probiotica tilsættes i meget små mængder, så drikkevandet skifter farve til meget svagt mælke farvet.

Af og til erstattes Probiotica med Æblecidereddike, som vedligeholder det sure miljø i fuglens tarmsystem.


Æblecidereddike.


Hvordan behandler man diarre hos Dværgpapegøjer :

Hvis man (på trods af forebyggende foranstaltninger) alligevel får diarre hos fuglene, så er der ikke anden løsning en kontakt til dyrlægen.

Dyrlægen foretager oftest et kloak skrab af fuglen, for igennem analyser og mikroskopi at kunne stille diagnosen diarre.

Diarre behandles med antibiotika – f.eks. produktet Terramycin i pulverform.

Der anvendes 1 g Terramycin pr. 4 kg dyr i 5 dage.

Hvis man antager, at en rask Dværgpapegøje vejer ca. 50 g, så skal der anvendes 1 g Terramycin til 80 fugle.

1 g er ikke ret meget, og det kan godt være svært at dosere korrekt. 

Terramycin blandes i drikkevandet, som skifter farve til lys gult, når pulveret er opløst.

Fugle med diarre isoleres fra de andre fugle, for at undgå smitterisiko.

Hvis der er risiko for, at hele ens bestand af Dværgpapegøjer er mere eller mindre ramt af diarre, så behandles samtlige fugle.

Når fuglene er i behandling for diarre, så får de intet grønt – kun tørt frø.

  Efter 5 dages behandling fortsættes med kun at fodre med tørt frø.

 Bur – voliere – siddepinde rengøres, og der holdes nøje øje med hvordan fuglenes efterladenskaber er.

 Hvis de er faste, kan der småt begyndes at fodre med grønt igen. 

Hvis afføringen stadig bærer præg af diarre, så kan behandlingen gentages.

  En Dværgpapegøje, som er ramt af diarre, kan have afføring på halefjer samt på fjerene rundt om gattet.

Det kan hverken fjer eller fjerposerne holde til – de blive simpelt hen svedet af.

Så er der ikke andet for end at give fuglen et bad.

 Med en almindelig vandforstøver sprøjtes vand forsigtigt på halefjer og området ved gattet. Der fortsættes indtil fjerene er rene.

Fuglen kan i en periode herefter ikke flyve – mange af dens fjer er fulde af vand.

Så lad vær med at ”kaste” en våd fugl ind i volieren – man risikerer, at den falder på bunden.


En Dværgpapegøje, som har været ramt af diarre, vil ofte være en del afmagret og ikke være i stand til at yngle.

En sådan fugl har behov for en lang periode, hvor den genvinder den fysik, som er nødvendig for at komme i ynglestemning.