Æg og unger


Kvalitets fugle er målet for ethvert opdræt.

Styringen af mit opdræt sker via programmet ARVEPLAN.
Med det holder jeg styr på fuglenes stamtavler og ikke mindst deres arvelig.
Jeg undgår at kombinere nært beslægtede fugle samt at anvende fugle, som aldersmæssigt ikke er avls berettigede.


Nogen par bygger reden færdig under 2 uger – andre er 1 – 2 måneder om byggeriet.

Reden er ofte bygget færdig et par dage, før æggene lægges 

– i den periode arbejder fuglene oftest ikke i de grene, de har fået tilbudt som redemateriale.

Dagene før æggene lægges, er hunnen ofte hævet bagtil – det er æggene, som er ved at dannes 

– og det er et rigtigt godt tegn – nu kommer der snart æg.

Redekontrol foretages hver dag – fuglene bliver meget hurtigt vant til at blive ”jaget” ud af kassen dagligt

 – ofte flyver de selv ud af redekassen, når de fornemmer et nu er det ”deres tur” til at blive checket.

 

Hvis man fornemmer, at redematerialet er tørt (hvilket det ofte er ved fuglenes 2. kuld),

 så er der risiko for, at æggene ikke klækker p.g.a. manglende fugt i redekassen.

Fugt kan tilføres ved at man bruger en lille spray flaske, og oversprøjter æg og redematerialet 

– mængden af vand, som anvendes, afhænger af, hvor tørt redematerialet fornemmes.

 

Der noteres dato hvor æggene er lagt og dato hvor æggene er klækket.

Når 4 æg er lagt, så lyses æggene, for at se, om der er befrugtede æg.

Min. 8 dage efter sidste æg er lagt, så lyses æggene igen – evt. ubefrugtede æg fjernes.


22 – 23 dage efter 1. æg er lagt, kan man begynde at forvente, at 1. unge kommer ud af ægget.

Når ungerne er 8 - 10 dage, så monteres lukket lukket årsring på deres ene ben.

Dagene efter en unge er ringet, checkes der, om ringen stadig sidder på plads – eller om ringen er tabt og ungen skal have ny ring på.


Når ungerne er ca. 5 - 6 uger, er det muligt at trække små fjer af dem – fjerene anvendes til kønsbestemmelse af fuglene.

På det tidspunkt kan man som regel også se, hvilken farve ungerne får, når de er flyvefærdige.


Når ungerne er 8 – 10 uger (og man har set dem spise selv) er de selvstændige, og de kan fjernes fra forældrene.

 

Ungfuglenes 1. fældning kommer når de er ca. 6 mdr.- her får de den første klarhed i farverne.

2. fældning sker, når de er omkring 1 år – så er de næsten helt udfarvede.

Kropsligt fortsætter de med at udvikle sig det næste år. 

Nogle mutationer bliver mere klare og tydelige jo ældre fuglen er(f.eks. Rec. Broget – Mottle – Edged)


Fuglene får max. 2 kuld unger pr. par om året.

Hvis et par i løbet af en yngleperiode ikke får resultat af 2 kuld æg – uanset om det

er tomme æg eller æg, som ikke klækker, så kommer de tilbage i volieren.

Så skyldes det oftest, at fuglene ikke aldersmæssigt eller konditionsmæssigt er i stand til at yngle. 

Så får de en chance igen, når de er blevet et ½ - 1 år ældre.