Groningen Hartveilig

Het initiatief om te komen tot een aantal AED’s in de voormalige gemeente Middelstum wordt van harte ondersteund door de Stichting Groningen Hart Veilig. In samenwerking met deze stichting zullen voorlichtingsavonden en zogenaamde 6 minuten trainingen worden georganiseerd om vertrouwd te geraken met de AED’s. Hiervoor hebben zich inmiddels vele belangstellenden aangemeld. Een gegeven dat de aktie door de bevolking wordt gedragen.
 
Lees meer over de stichting op www.groningenhartveilig.nl

YouTube Video

 

Comments