ANBI

Stichting AED Commissie Middelstum is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling, een gift aan Stichting AED Middelstum is fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie over giften en/of schenkingen kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Conform de voorwaarden, die de belastingdienst stelt aan een ANBI instelling, dienen onderstaande gegevens gepubliceerd te worden.

 • De naam van de instelling: 
  Stichting AED Commissie Middelstum
 • Het RSIN/fiscaalnummer:
  852738274
 • De contactgegevens: 
  aedmiddelstum@gmail.com
 • De doelstelling:
  De Stichting heeft ten doel om binnen de voormalige gemeente Middelstum de overlevingskans bij een acute circulatiestilstand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED’s worden ingezet door de daartoe opgeleide en getrainde burgerhulpverleners
 • Het beleidsplan:
  Middels diverse (pers en digitale/social media) communicatiemiddelen het volgende onder de aandacht brengen bij bewoners, verenigingen en bedrijven in Middelstum en omgeving dat:
  - er voldoende AED apparaten 24/7 beschikbaar en toegankelijk zijn
  - er voldoende mensen opgeleid zijn om te reanimeren en de AED te bedienen
  - er voldoende mensen aangemeld zijn bij HartslagNU.nl
  - er geld nodig is om dit gebeid "dekkend" te krijgen 
 • De bestuurssamenstelling:
  Voorzitter             Pier Smit
  Penningmeester     Simone van Dijken
  Secretariaat          Sebina Fluks
  Bestuurslid            Abe Kampen
                             Marianne Ubbink
                             Rob Ellens
 • Namen van de bestuurders:
  zie boven
 • Beloningsbeleid: 
  Er zijn geen beloningen voor de bestuurders, alles is op vrijwillige basis.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  - Communicatie via pers en social media
  - Het werven van financiele middelen door het aanschrijven van bedrijven/instellingen
  - Het werven van donateurs
  - Werven burgerhulpverleners
  - Het organiseren van reanimatie cursus, voorlichting en 6 minuten trainingen
  - aanschaf van AED's, kasten en plaatsing (+onderhoud)
  - aanmelding van AEDs bij HarstslagNU.nl
 • Financiële verantwoording: 
  Deze worden gepubliceerd en vrijgegeven zodra de jaarcijfers zijn opgemaakt, en goedgekeurd.

Ĉ
Rob Ellens,
Feb 27, 2014, 1:19 PM
Comments