Služby od A po Z při budování, rozvoji a vylaďování adaptivní organizace

  

 

Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com. 

 

Potřebujete 

 • zlepšit uplatňování flexibility a rychlosti reagovat na rychle se měnící podmínky podnikání
 • vyladit přizpůsobivost Vaši organizace okolí a trhu
 • hledat a nacházet rovnováhu
 • stimulovat soutěžení a spolupráci
 • rozvíjet a udržovat vlastnosti anti-křehkosti organizace - tj. aby nejen pružně odolávala turbulentním změnám a šokům z okolí, ale tyto turbulence ji posilňovali a zlepšovali její konkurenční schopnosti
 • zvýšit spolehlivost dodávek a také zlepšit reakci na poptávku zákazníka a zároveň snížit vázanost kapitálu
 • zabránit přílišnému upřednostňování času před přidanou hodnotou pro zákazníka a předejít krizovým situacím

 

Pomůžeme Vám:

 

1   POZNAT A POCHOPIT 

  PŘEDSTAVIT A NAVRHNOUT 
  • Způsob získaní důvěry od všech zainteresovaných skupin včetně investorů.
  • Vaši vlastní cestu směřující k úspěšnému vybudování nebo rozvoji adaptivní organizace.
  • Adaptabilní strategii, scénáře a podnikatelské zásady podle DNA. 
3   ZAVÉST, POUŽÍVAT A ROZVÍJET 
  • Celkovou tvůrčí, podpůrní a proaktivní kulturu zdola nahoru.
  • Pozitivní, štíhle, adaptivní, baťovské, adaptivní a ekonomické myšlení.
  • Zvyšování výkonnosti pomocí energetického restartu.
  • Znalostní servant leadership a motivaci.
  • Přemýšlení "zvenku dovnitř".
  • Nepřemožitelné vedení, kolektivní vědomí a princip nejmenší akce.
  • Metodiky a postupy zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost neustálého zlepšování a učení se. 
  • Vlastní adaptivní systém řízení (organizační, provozní, znalostní, inovační, procesní a controllingový model) - "CONTINUOUS BUSINESS MODEL".
  • Reorganizaci procesů a efektivní rozmístění pracovišť.
  • Adaptivní řízení výkonnosti a systém řízení Baťa.
  • Transformovat lineární model řízení na cyklický, t.j. být vitálním podnikatelem nebo firmou.
  • Vlastní postupy a techniky řízení po vzoru Lean management, Kaizen, Six Sigma.
  • Pokročilé plánování výroby a řízení dodavatelského řetězce včetně jednoznačné číselní identifikace.
  • Řešení na mírů jako například  PPROI, které umožňují vyrovnávat pracovní zatížení a řídit firmu prostřednictvím maximalizace ROI přes vyvážení nákladů a kapitálu u produktů, procesů a zdrojů.
  • Úplnou produktivní údržbu (Total Productive Maintenance, TPM).
  • Finanční a controllingovou podporu businessu nejen při řízení zakázek, projektů a provozních jednotek (Controlling and Finance Business Support).
  • Produktový a inovační management.
  • Řízení nákupu podle komplexity trhu a vlivu na dlouhodobý úspěch.
  • Řízení vztahu se zákazníky (CRM) a pipeline management.
  • Získávání zákazníků prostřednictvím přivolávání deště.
  • Podnikání na franšízu nebo licenci.
  • Zlepšování podle Adaptivity Maturity Model.
  • Model excelence EFQM.
  • Model AILA.
  • Model UEZD.
  • Model MOPE.
  • Analýza adaptivnosti a udržitelnosti.
  • Futuristická marketingová koncepce podnikání.
  • Model ZIPFBES.
  • Model Balanced Scorecard (BSC).
  • Rovnováhu mezi tvorbou hodnoty a spotřebou.
  • Měření výkonu procesů a systém pro neustále zlepšování.

 

 


Zavolejte nám na + 420 607 698 339, napište na podsklan@yahoo.com 
nebo vyplňte formulář ZDE!