Neustálý rozvoj zlepšování, adaptivního a štíhlého myšlení


Více informací získáte a naše služby můžete objednat ZDE nebo na + 420 607 698 339, info@adaptivniorganizace.cz a podsklan@yahoo.com.

Na této stránce poskytujeme k studiu publikace zdarma prostřednictvím tipů na odkazy týkající se problematiky budování a zlepšování vitální adaptivní organizace s lokálním ekosystémem, adaptivního řízení výkonností a vytváření míru prostřednictvím efektivního boje proti chudobě a znečisťování životního prostředí; přičemž tržní hodnota jednoho tipu na odkaz je od 1 000.- Kč do minimálně 50 000.-Kč. Cena samozřejmě závisí od situace a schopností využití získaných informací. Odkazy na publikace jsou seřazeny podle zaměření a doporučujeme je i pro AEPM vzdělávání - programu distančního podnikatelského a manažérského učení praxí pro všímavou a znalostní službu veřejnostiStačí si jen vybrat odkaz na publikaci, o kterou máte zájem, kliknout a začít studovat! O profesionální expertní pomoci a podpoře se dozvíte po kliknutí na odkaz TADY


Za peníze si nenechte také ujít publikaci Adriána Podskľana a kol. "ADAPTIVNÍ ORGANIZACE", která je jedinečná tím, že překonává tradiční pohledy na organizaci podniku, které se ukázaly jako nedostačující: centralizace, hierarchie apod. Publikace je zpracovaná na vysoké polygrafické úrovni a vydalo ji nakladatelství Management Press v dubnu roku 2015. Táto kniha je určená každému, jehož zájmem není pouze dosažení okamžitého zisku, ale i sociální rozměr podnikání a to, co zanechá dalším generacím. Autoři staví na svých rozsáhlých vědomostech a zkušenostech z praxe a využívají konkrétních příkladů reálných firem. Zároveň připomínají jednoduchá, ale funkční pravidla, a o to důležitější pravidla selského rozumu, na které někdy ke své škodě zapomínáme. Většinu honoráře z prodeje každého jednoho výtisku této publikace autoři chtějí věnovat společnosti Maturus o.p.s., která podporuje absolventy Jedličkova ústavu a škol v jejích pracovním zařazení a nadaci ZET prof. Milana Zeleného. Neváhejte si jedinečnou knížku včas zakoupit přímo u vydavatele nebo u prodejců odborných publikací, kteří s vydavatelem spolupracují (Například MartinusKníhkupectví Neoluxor, Knihy DobrovskýDobré knihy, Gorila (SVK) a mnoho jiných)!!!


 # VITÁLNÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE 

 

1. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: ADAPTIVNÍ ORGANIZACE - DOPLŇUJÍCI UKÁZKA Z PUBLIKACE  

2. ADRIÁN PODSKĽAN: KNIŽNÍ KNOKAUT PRO BYROKRATY  

3. ADRIÁN PODSKĽAN: BÝT ČI NEBÝT ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?

4. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: BUDOVÁNÍ A ROZVOJ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE  

5. ADRIÁN PODSKĽAN A KOL.: RYCHLÁ DIAGNOSTIKA ADAPTÍVNOSTI  

6. ADRIÁN PODSKĽAN: ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ V ÉŘE ŠPIČKOVÝCH TECHNOLOGIÍ  

7. ADRIÁN PODSKĽAN: TAURIS SIESTA: NA CESTĚ K ADAPTIVNOSTI  

8. ADRIÁN PODSKĽAN: NAKUPOVAT DRAZE A PRODÁVAT LEVNĚ JE NENORMÁLNÍ!  

9. ADRIÁN PODSKĽAN: MYŠLENÍ NA CESTĚ K ADAPTIVITĚ  

10. ADRIÁN PODSKĽAN: SVĚT SE MĚNÍ. ADAPTUJTE SE!  

11. ADRIÁN PODSKĽAN: CELOSVĚTOVÁ TRANSFORMACE A SKRYTÝ POTENCIÁL NÁRODNÍCH ADAPTIVNÍCH ORGANIZACÍ  

12. ADRIÁN PODSKĽAN: JAK TO FUNGOVALO U BAŤŮ?  

13. ADRIÁN PODSKĽAN: V ČEM SPOČÍVÁ ÚSPĚCH FIRMY TOYOTA?  

14. ADRIÁN PODSKĽAN: VŮDCE JAKO SLUŽEBNÍK A NOSITEL ZNALOSTÍ  

15. ADRIÁN PODSKĽAN: JAK REAGOVAT NA ZMĚNY A POŽADAVKY TRHU  

30. MILAN ZELENÝ: THE ECONOMY AS A COMPLEX ADAPTIVE ORGANISM  

31. MILAN ZELENÝ: V EURÓPE NIKTO NEHĽADÁ TALENTY  

32. MILAN ZELENÝ: SÍTĚ - MODEL PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

33. MILAN ZELENÝ: AUTOPOIESIS (SEBEORGANIZACE) V SÍTÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ 

38. ALŽBETA KIRÁĽOVÁ: JAK PŘEŽÍT V NOVÉM SVĚTĚ PODNIKÁNÍ  

39. JACK A SUZY WELCHOVI: PROBLÉMY S MNOHOSTUPŇOVÝM ŔÍZENÍM 

40. BYROKRACIE 

41. ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ PODLE MAXE WEBERA 

42. PAVEL KOHOUT: VÝHODY A NEVÝHODY BYROKRACIE 

43. JAKOU ZVOLIT VE FIRMĚ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU 

44. ENDRÉ TÓTH: MANAŽERSKÉ DILEMA: ORGANIZOVAT NEBO ŘÍDIT?

45. JIŘÍ PLAMÍNEK: VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM - PRAKTICKÝ ATLAS MANAGEMENTU

46. PROČ BUDOVAT ADAPTIVNÍ KULTURU ORGANIZACE

47. JIŘÍ PLATEK: PROČ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?   


48. JIŘÍ PLATEK: TAJEMSTVÍ ADAPTIVNÍCH ORGANIZACÍ?   


49. JIŘÍ PLATEK: JAK FUNGUJÍ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE?   


50. DESET DOVEDNOSTÍ V ROCE 2020 


51. PROČ JE ADAPTIVNÍ IKEA   

52. FUNGUJÍCÍ ČESKÁ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE FOSFA  

53. FOSFA, MILAN ZELENÝ: STRATEGICKÝ MODEL ZIPFES  

54. SVĚT DOBÝVAJÍCÍ ČESKÁ ADAPTIVNÍ ORGANIZACE LINET  

55. PIVOVARNÍK STANISLAV BERNARD: ZAMĚSTNANCI JSOU KLÍČEM K ÚSPĚCHU I NEÚSPĚCHU  

56. BMW A ADAPTIVE PERFOMANCE SOLUTION

57. BMW MANAGEMENT SYSTEM

58. TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

59. 14 PRINCIPLES OF THE TOYOTA WAY   

60. PROAKTIVNÍ, SENZITIVNÍ A ŠTÍHLE MYŠLENÍ V PODÁNÍ TOYOTY

68. SIMON SINEK: START WITH WHY

69. KEVIN SEGAL: ZA ÚSPĚCHEM APPLU STOJÍ JEDNODUCHOST

70. KEVIN SEGALL: ŠÍLENĚ JEDNODUCHÉ 

71. CESTA STEVA JOBSA A APPLE K ADAPTIVNÍ ORGANIZACI - VIDEO PŘEDNÁŠKA

72. BUILDING A COMPANY THE STEVE JOBS WAY: A POSSITIVE DEVIANCE APPROACH TO STRATEGY 

73. JUSTIN BARISO: STARBUCKS JUST MADE A HUGE ANNOUNCEMENT THAT EVERYONE CAN LEARN FROM

74. PHILIPS: PŘECHOD OD LINEÁRNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ K OBĚHOVÉMU

75. KATHY CAPRINO: 6 ESSENTIAL WAYS TO BUILD A POSITIVE ORGANIZATION 

76. OVERCOMING RESISTANCE TO CHANGE - ISN'T IT OBVIOUS? - VIDEO UKÁZKA

77. JIŘÍ STÝBLO: LEADERSHIP MANAŽERSKÝCH TALENTŮ

78. JIŘÍ STÝBLO: ZPŮSOBILOSTI JAKO MĚRÍTKO BUDOUCÍCH ÚSPECHŮ

80. EMPLOYE EMPOWERMENT

81. EMPOWERMENT KOUČINK

82. JÁN KOŠŤURIAK: OD RIADENIA K SLOBODE

83. JÁN KOŠŤURIAK: OD ZAMESTNANIA K POVOLANIU

84. JÁN KOŠŤURIAK: TRADIČNÍ ORGANIZACE JE OHROŽENÝ DRUH

85. KAREL SLINTAK: TEORIE ADAPTIVITY

86. BOŘIVOJ BRDIČKA: SOUČASNÝ STAV VÝVOJE SYSTÉMU ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ VÝUKY

87. LUCIE VACLAVKOVÁ: FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH 

88. LENKA SVOBODOVÁ: FLEXIBILITA - JEJÍ VÝHODY I PROBLÉMY 

89. JAROSLAV PROCHÁZKA: JAK AGILE A LEAN POMÁHAJÍ KE ŠTĚSTÍ? 

91. ONADNES.CZ - DIETA PODLE ZAMĚSTNÁNÍ: CO JÍST PŘI PRÁCI V KANCELÁŘI A CO PŘI SMĚNÁCH 

92. MILOSLAV HUBATKA: ÚSPĚŠNÍ VYCHOVÁVAJÍ SVÉ DĚTI JINAK

93. SPECIFIKA A VÝHODY A NEVÝHODY MALÝCH, STŘEDNÍCH A VELKÝCH PODNIKŮ


VÝHLEDY, PR
Ů
ZKUMY A STUDIE  


# BAŤA MANAGEMENT SYSTEM A PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS 
 

1. ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGIES FOR A SUSTAINABLE GROWTH

2. ADRIÁN PODSKĽAN, PETER SAKÁL: FROM FUTURISTIC MARKETING TO THE MONITORING OF ENVIRONMENTAL COSTS

3. PANARCHY DIAGRAM

4. ARIE DE GEUS: THE LIVING COMPANY

5. MILAN ZELENÝ: BAŤA MANAGEMENT SYSTEM

9. MILAN ZELENÝ: CESTA K ÚSPĚCHU

10. MILAN ZELENÝ A SPOL.: PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS

11. MILAN ZELENÝ: UČME SE LÁSCE K PODNIKÁNÍ, NEJEN K PENĚZŮM 

12. MILAN ZELENÝ: JAN. A. BAŤA - MYŠLENÍ, ŘÍZENÍ, PODNIKÁNÍ 

13. MILAN ZELENÝ: TRANSFORMATION AND METAMORPHOSIS OF ECONOMY 

14. MILAN ZELENÝ: CO JE SOUSTAVA ŘÍZENÍ BAŤA?

15. MILAN ZELENÝ: ŽIVÁ ORGANIZACE A ORGANIZACE ŽIVOTA

16. JAN TRUNEČEK: BIOLOGICKÝ PŘÍSTUP K PODNIKOVÉMU ŘÍZENÍ

17. JÁN KOŠTURIAK: PRINCIPY V MANAGEMENTU A V PODNIKÁNÍ

18. GABRIELA KONCITIKOVÁ: PRINCIPY SYSTÉMU ŘÍZENÍ BAŤA - INSPIRACE PRO SOUČASNOST

19. BAŤOVA SOUSTAVA ŘÍZENÍ

20. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ BAŤOVYCH ZÁVODŮ ZA PRVNÍ REPUBLIKY

21. OLGA GIRSTLOVÁ: PODNIK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS - KONKURENČNÍ VÝHODA

22. OLGA GIRSTLOVÁ: JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ LIDI

23. ANDREJ KOPČAJ: FIRMA JAKO ŽIVÝ SYSTÉM - VIDEO PŘEDNÁŠKA

24. KYOCERA MANAGEMENT SYSTEM

25. KYOCERA - KOLÉBKA AMÉB

26. AMÉBA (ORGANIZAČNÍ STRUKTURA)

27. JAK FUNGUJE INOVAČNÍ PODNIKOVÝ MODEL AMÉBA

28NEZVYKLÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY: AMÉBA

29. STAYING IN BUSINESS FOREVER: HOW TO CREATE A 100-YEAR COMPANY 

30. WHAT HAPPENED TO THE FIRST FORTUNE 500? 

 

# ADAPTIVE ENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT & CONTROLLING 


2. ADRIÁN PODSKĽAN: BLOG "ADAPTIVNÍ ŘÍZENÍ A ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI"

3. ADRIÁN PODSKĽAN: CONTROLLINGOVÝ MODEL ŘÍZENÍ

21. GARY COKINS: JAK MĚŘÍ VÝKONNOST A MOTIVUJÍ NEJLEPŠÍ

22. GARY COKINS: ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI ORGANIZACE

23. GARY COKINS: 7 TRENDS IN MANAGEMENT ACCOUNTING - INTRODUCTION

24. GARY COKINS AND TEAM: SUPPLY CHAIN COSTING

25. SUBRANGSHU S. SARKAR: RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING

27. LARY R. WHITE: CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGERIAL ACCOUNTING & RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING

29. EVA RACKOVÁ A TEAM KPMG: I ÚSPĚŠNÉ FIRMY MUSÍ HLÍDAT SVÉ NÁKLADY

39. AMOEBA MANAGEMENT: LESSONS FROM JAPANS KYOCERA

40. PETR SODOMKA: VELKÝ PŘEHLED PLÁNOVACÍCH A ŘÍDICÍCH METOD VE VÝROBĚ V IS

41. ADAPTIVNÍ VÝROBA V ČESKÉ REPUBLICE - VIZE Z ROKU 2012

42. VÝROBNÍ FIRMY OBJEVUJÍ VÝHODY ADAPTIVNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

43. MIROSLAV FRIBERT: ADAPTIVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

44. PETR SODOMKA: NETRADIČNÍ METODY PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY

45. ÚSKALÍ IMPLEMENTACE APS A MOŽNOSTI TOC

46. ODKAZY NA ČLÁNKY ZAMĚŘENÉ NA POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY A ŘÍZENÍ DOD. ŘETEZCŮ

47. OEE A ODVOZENÉ UKAZATELE TEEP, CAE, OPE, OFE, OTE A CTE 

48. TOMÁŠ HLADÍK: ŘÍZENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ V PRŮBĚHU ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ 

VÝHLEDY, PR
Ů
ZKUMY A STUDIE  

 # STRATEGIE, OBCHOD A MARKETING 

 

1. ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGICKÉ ROZHODNUTÍ V IT BUSINESSU 

2. ADRIÁN PODSKĽAN: UPLATNĚNÍ TQEM V MARKETINGOVÉ STRATEGII PODNIKU

3. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: MARKETINGOVÁ STRATEGIE PODNIKU ORIENTUJÍCIHO SE NA TQEM

4. PETER SAKÁL, ADRIÁN PODSKĽAN: STRATEGICKÝ MANAGEMENT

5. PETER DRUCKER´: A FORERUNNER OF STRATEGIC AGILITY AS A DYNAMIC CAPABILITY?

6. YVES DOZ, MIKO KOSONEN: FAST STRATEGY - HOW STRATEGIC AGILITY WILL HELP YOU STAY AHEAD OF THE GAME

7. SUN C´: UMĚNÍ VÁLKY

8. UMĚNÍ VÁLKY A ZÁKON DRUHÝCH MOCNIN

9. JAN MARTINEC: UMĚNÍ VÁLKY A STRATEGIE MODRÉHO OCEÁNU

10. IVAN PERLAKI: PLÁNOVANIE STRATEGICKÝCH SCENÁROV

11. HERMAN KAHN (MARK POLCZYNSKI): SCENARIO PLANNING

12. ZUZANA PANCZAKOVA: ZAHRAJTE SI NA VOJÁKY

15. BUSINESS MODEL CANVAS

16. CIMA - HOWARD M. ARMITAGE, CAMERON SCHOLEY: USING STRATEGY MAPS TO DRIVE PERFORMANCE 

17. CZECH TRADE: EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELTRHU  

18. PŘÍKLAD NA ZVYŠOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ RETENCE

19. LALITA SHUKLA: A CASE STUDY ON CUSTOMER ACQUISITION AND RETENTION ON THE AIRLINE SERVICE INDUSTRY  

20. A.M. SCHŮLLER: JAK ZNOVU ZÍSKAT ZTRACENÉ ZÁKAZNÍKY  

29. PAVEL JAŠEK: RETENCE ZÁKAZNÍKŮ A JAK JI MĚŘIT  

30. JAN KOUT: PREVENCE ODCHODU ZÁKAZNÍKA POMOCÍ DATA MININGU  

31. MARTIN PĚNIČKA: JAK PRACOVAT S CUSTOMER LIFE TIME PŘI VYHODNOCOVÁNÍ KAMPANÍ  

32. CIMA: EFFECTIVE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM WITH THE BALANCED SCORECARD  

34. JAN URBAN: VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ METODOU BALANCED SCORECARD   

35. GARY SHAPIRO: NINJA INOVATION   


VÝHLEDY, PR
Ů
ZKUMY A STUDIE  


 
 # VYTVÁŘENÍ MÍRU EFEKTIVNÍM BOJEM PROTI CHUDOBĚ A ZNEČISŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

1. ADRIÁN PODSKĽAN: VYTVÁŘENÍ MÍRU EFEKTIVNÍM BOJEM PROTI CHUDOBĚ

3. ADRIÁN PODSKĽAN A SPOL.: ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽÉRSKÉ ÚČETNICTVÍ

6. IDEA KANTOVA VĚČNÉHO MÍRU Z EVROPSKÉHO INTEGRAČNÍHO POHLEDU 

7. PAPEŽ BENEDIKT XVI.: VYTVÁŘET MÍR BOJEM PROTI CHUDOBĚ 

8. PAPEŽ VYHLÁSIL DESATERO ANTIKONZUMNÍ REVOLUCE. PROVOKUJE 

9. CHARLIE CHAPLIN: NEJPROSLULEJŠÍ PROJEV V DĚJINÁCH - VIDEOZÁZNAM 

10. FRANTIŠEK STRNAD: OBCHODNÍK SE SMRTÍ ALFRED NOBEL SE KE KONCI ŽIVOTA STAL OBHÁJCEM MÍRU

11. PŘEMÍRA OBALŮ A PLYTVÁNÍ POTRAVINAMI PATŘÍ K EKOLOGICKÝM PROBLÉMŮM VYSPĚLÝCH ZEMÍ ...

12. OČIMA EXPERTŮ: CHCEME VYHRÁT BOJ PROTI CHUDOBĚ?

13. MILAN ZELENÝ: POUKÁZKA DO KONCENTRÁKU ANEB JAK ČÍST PEROUTKU 

14. MILAN ZELENÝ: ČR 2020 - JAK BUDE, CHCE, MĚLA BY, MŮŽE A MUSÍ VYPADAT? 

15. MILAN ZELENÝ: NEPROŽÍVÁME KRIZI, ALE ZMĚNU EKONOMICKÉHO SYSTÉMU

16. MILAN ZELENÝ: NEOTŘELÝ POHLED NA TRH PRÁCE 

17. MILAN ZELENÝ: JE TOHLE JEŠTĚ KAPITALISMUS? SLAVNÝ PROFESOR O CELOSVĚTOVÉ ZLODĚJINĚ, KORUPCI A DIKTÁTU VYVOLENÝCH  

18. MILAN ZELENÝ: ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY A DEGLOBALIZACE 

19. MILAN ZELENÝ: SÍTĚ - MODEL PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

20. MILAN ZELENÝ: CO SE DĚJE A PROČ? 

21. MILAN ZELENÝ: JAK DÁL S ČESKOU DEMOKRACIÍ? VŠECHNA POLITIKA JE MÍSTNÍ ... 

22. BUDUJEME STÁT PRO 40 MILIÓNŮ LIDÍ

23. Z MYŠLENEK TOMÁŠE BATI O BUDOVÁNÍ TOVÁRNY A MĚSTA 

24. JAN ANTONÍN BAŤA: PROJEV Z ROKU 1936 O TOM, JAK NEJLÉPE ČELIT KRIZI 

26. JAN A. BAŤA A JEHO KOLONIZAČNÍ PROJEKTY V BRAZILII 

27. AK. ARCH. EDUARD STAŠA: TOMÁŠ BAŤA A VÝSTAVBA ZLÍNA 

28. AK. ARCH. EDUARD STAŠA: ZAHRADNÍ MĚSTO VE SLUŽBÁCH FIRMY BAŤA 

29. ZDENĚK POKLUDA: JAK SE BUDUJE ZAHRADNÍ MĚSTO 

31. MARKÉTA BŘEZOVSKÁ: MODEL STŘÍDÁ MODEL – TRANSFORMACE BAŤOVA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA BATANAGAR V INDII 

35. ONDŘEJ ŠEVEČEK: ZROZENÍ BAŤOVY PRŮMYSLOVÉ METROPOLE   

36. MARTIN JEMELKA, ONDŘEJ ŠEVEČEK: TOVÁRNÍ MĚSTA BAŤOVA KONCERNU

37. VIDA! CENTRUM - ČESKÁ ŠKOLA 21. STOLETÍ: PRŮMYSLOVÁ MĚSTA, MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ - CHYTRÁ MĚSTA (PANELOVÁ DISKUSE S ADRIÁNEM PODSKĽANEM) 

47. POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽ NESTAČÍ REAGOVAT NA RYCHLOST VÝVOJE TECHNOLOGIÍ

49. PETR ZAVORAL: INTELIGENTNÍ MĚSTA A JEJÍCH IQ 

50. U ŽATCE SE ZAČNE STAVĚT ZNALOSTNÍ MĚSTEČKO, BUDE V NĚM ZÁZEMÍ PRO PODNIKY 

51. CELÁ VESNICE SE OBEJDE BEZ DODAVATELE ELEKTŘINY. EKOLOGIE V PRAXI 

53. BIOPLYNOVÁ  STANICE NA KARVÍNSKU

54. BIOPLYN A BIOPLYNOVÉ STANICE V ČR

55. VÝHODY KOMUNÁLNÍCH BIOPLYNOVÝCH STANIC 

57. DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA

58. PĚSTOVÁNÍ RAJČAT V KOKOSOVÉM SUBSTRÁTU S TEPLEM Z BIOPLYNOVÉ STANICE 

59. VERTIKÁLNÍ FARMA JE STOKRÁT EFEKTIVNĚJŠÍ NEŽ VENKOVSKÉ POLE

60. AUSTRALSKÁ FARMA UPROSTŘED POUŠTĚ VYRÁBÍ POTRAVINY, VODU A ELEKTŘINU

61. ČEŠI V GHANĚ VZKŘÍSILI TOVÁRNU NA BOTY 

62. JAK NEBUDOVAT PRODUKČNÍ MĚSTA? 

63. JAK ZNOVU VYUŽÍVAT BROWNFIELDY? 

64. PRVNÍ KANCELÁŘSKÁ BUDOVA VYTIŠTĚNÁ 3D TISKÁRNOU

66. BYTY BUDOUCNOSTI MAJÍ MÍT PŘISTÁVACÍ PLOCHU PRO DRONY

67. DRONY NAMIESTO TAXÍKOV. V DUBAJI VYSKÚŠAJÚ DOPRAVU BUDÚCNOSTI

68. THE COMPOST KING OF NEW YORK

69. KOLÍN TESTUJE CHYTRÉ PARKOVÁNÍ

70. NOVINKY O CHYTRÝCH MĚSTECH Z ČESKÉ SPOŘITELNY

71. SDRUŽENÍ TRILOGIUM: TROJČLENNOST SOCIÁLNÍHO ORGANISMU V BAŤOVSKÉM PODNIKU 

72. DAVID C. KORTEN: KDYŽ KORPORACE VLÁDNOU SVĚTU 

73. JIŘÍ MATUSZEK: NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM

75. LUKÁŠ KOVANDA: SNÍŽIT DANĚ. SNÍŽÍ TO CHUDOBU

76. LUKÁŠ KOVANDA: ČTVRTÁ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE? JEN NA PAPÍŘE

77. IVONA ŠVIHLÍKOVÁ: SPIRÁLA CHUDOBY, BEZDOMOVCI A EXEKUCE.

78. KAREL ČERVENÝ: BEZ RADIKÁLNÍ ZMĚNY MYŠLENÍ NEVYBŘEDNEME Z PROBLÉMŮ

79. VÁCLAV CÍLEK: POLITIKY NEZAJÍMÁ BUDOVÁNÍ ODOLNÉHO STÁTU. PROTOŽE TO TRVÁ ROKY A NĚCO TO STOJÍ

80. TOP 10: LIDÉ, CO ZMĚNILI SVĚT K LEPŠÍMU

81. WORLD WITHOUT WORK

82. AMERICKÝ SEN SE ROZPLYNUL

83. KPMG A STEM: ČEŠI SE CÍTÍ HŮŘ

84. NÍZKÁ PRODUKTIVITA SE STÁVÁ SVĚTOVÝM PROBLÉMEM

86. PETER STANĚK: CHYSTÁ SE TOTÁLNÍ PROMĚNA NAŠEHO SVĚTA

87. POSLEDNÍ FÁZE CYKLU JE TADY. KRIZE KLEPE NA DVEŘE

88. EKONOMICKÝ RŮST NENÍ VŠECHNO

89. ZÁPAD NA ROZCESTÍ: "SYSTÉM VÁS NEPOTŘEBUJE". ANEB "ZÁKLADNÍ PŘÍJEM" PRO UPRCHLÍKY?

90. RONALD IZIP: PREČO JE SLOVENSKO CHUDOBNÉ

91. SVĚT MÁ DALŠÍ DEMOGRAFICKÝ PROBLÉM. MLADÝCH JE MOC A PRÁCE MÁLO

92. SPRAVODLIVEJŠIE PREROZDELENIE BOHATSTVA V NEDOHĽADNE

93. JAKÝMI PRINCIPY SE ŘÍDÍ DOBRÉ VLÁDNUTÍ?

94. ČÍNSKÝ HOSPODÁŘSKÝ MODEL NAKONEC ZKOLABUJE

95. SVĚT PODLE LI KUANG-JAA

96. PETER DIAMANDIS SAYS EIGHT TECHNOLOGIES ARE MAKING THE WORLD BETTER

97. PROČ MAJÍ ČEŠI NÍZKÉ PLATY?

98. ČR NENÍ KONKURENCESCHOPNÁ

99. FRANCOUZSKÁ OBEC JÍ LOKÁLNÍ PRODUKTY A PLATÍ SVOU MĚNOU 

100. V TOMTO ŠVAJČIARSKOM MESTE NIKTO NEKUPUJE POTRAVINY. NAVZÁJOM SI ICH PRE SEBA DOPESTUJÚ

101. LOKÁLNÍ EKONOMIKA - PATRÓNKA T. FIŠEROVÁ 

102. LOKÁLNÍ EKONOMIKA V PRAXI 

103. GALERIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  

104. LOKÁLNÍ EKONOMIKA - WEB

105. LOKÁLNÍ MĚNY: ZAJÍMAVÁ ALTERNATIVA A LÉK NA MĚNOVÉ VÁLKY?

106. SUB-NATIONAL CURRENCIES STRUGGLE TO SURVIVE

108. ADAM VOTRUBA: NOVÁ LOKÁLNÍ MĚNA NA ŠLUKNOVSKU

109. ALTERNATIVNÍ MĚNY: CHIEMGAUER

110. PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY: HISTORIE, VÝCHODISKA, PRAXE

111. PRINCIPY LOKÁLNÍ EKONOMIKY

112. PROČ JE DOBRÁ LOKÁLNĚ EKONOMICKÁ PRAXE?

113. MARTIN ZÍKA: CO UMÍ ŘEŠIT LOKÁLNÍ EKONOMIKA?

114. NAĎA JOHANISOVÁ: LOKALIZACE EKONOMIKY - POHÁDKA NEBO NUTNOST?

115. E-REPUBLIKA - WEB

116. HANA KEJHOVÁ: LOKALIZACE JE PŘÍLEŽITOST PRO REGIONY

117. SDÍLÍTE VĚCI? PALEC NAHORU! ŠETŘÍTE PŘÍRODU, PENÍZE A PROSPÍVÁTE EKONOMICE

118. E-PARTICIPACE 

119. ZBYNĚK FIALA: PARTICIPATIVNÍ OBEC S VLASTNÍ MĚNOU 

120. DRUŽSTEVNÍ KONCEPT MARKETINGU MÍSTNÍ PRODUKCE 

121. LOCAL FOOD WITH A BIG TWIST: OREGON SUPER- COOPERATIVE TAKES AIM AT THE CORPORATE FOOD SYSTEM 

122. LAND, CO-OPS, COMPOST: A LOCAL FOOD ECONOMY EMERGES IN BOSTON'S POOREST NEIGBORHOODS 

123. 5 CANADIAN CONSUMER TRENDS TO SHAPE THE FUTURE OF RETAIL 

124. THE IDEA OF A LOCAL ECONOMY 

125. SUSTAINABLE LIVING SYSTEMS 

126. ZELENÝ RŮST 

127. ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ A LOKÁLNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY JAKO JEDEN Z PILÍŘŮ ZELENÉ EKONOMIKY 

128. VIKTOR SCHAUBERGER – VODA, ENERGIE, LES, PŮDA, ÚRODA, MĚĎ  

129. ROBIN HARDING: RELAX ABOUT ROBOTS BUT WORRY OVER CLIMATE CHANGE 

130. VĚRA KUCHAŘOVÁ A KOL.: LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ RODINNÁ POLITIKA V PRAXI  

131. ŠÉF JUTY ROZPŮJČOVAL LIDEM MILIÓNY BEZ ÚROKŮ

133. JARMILA KUBÁTOVÁ: PROČ SE VLÁDCI BOJÍ ŠVÝCARSKÉ PŘÍMÉ DEMOKRACIE???

134. HERNANDO DE SOTO POLAR: BOJOVNÍK S BÍDOU A TERORISTY

135. HERNANDO DE SOTO POLAR: NEEXISTUJE LEPŠÍ SYSTÉM NEŽ KAPITALISMUS  

136. LIA GHILARDI: KREATIVNÍ MĚSTA VE VELKÉ BRITÁNII

138. NÁŠ EKONOMICKÝ SYSTÉM MÁ TENDENCI VYKOŘISŤOVAT PŘÍRODU A NEVÁŽIT SI ZDROJŮ, ŘÍKÁ TVŮRCE PŘÍRODNÍCH ZÁHRAD 

139. NEJZELENĚJŠÍ ČESKÁ MĚSTA PŘI POHLEDU Z VESMÍRU? KARLOVY VARY, PRAHA, OSTRAVA ... 

140. JEAN-PIERE LEHMAN: KAPITALIZMUS POTREBUJEME ZBAVIŤ CHAMTIVOSTI

141. MÁRIA KUNOVÁ, MICHAELA HOFMANOVÁ: MLADÍ LIDÉ SE ZAČÍNAJÍ STAHOVAT Z MĚST DO VESNIC. MOTIVACÍ ALE NENÍ PRÁCE

142. JOHN FLEDGE: FACTORY TOWNS: WHICH BRITISH CITIES STILL HAVE BIG MANUFACTURING INDUSTRIES?

143. KAREL MAIER: NESNESITELNÁ LEHKOST PLÁNOVÁNÍ MĚST

144. ROZHOVOR S JÁNOM KOŠTURIAKOM O ĽUĎOCH BEZ PRÁCE A NEPODMIENENOM ZÁKLADNOM PRÍJME 

145. ARSEN LAZAREVIČ: MŮŽE BÝT DESTRUKCE KREATIVNÍ?

146. DEBATA JANA MACHÁČKA: BEZ PRŮMYSLU BUDEME DYSNEYLANDEM ČÍŇANŮ

147. MILAN ČUPKA: ROK ROZDELENÝCH SPOLOČNOSTÍ? KORENE SÚ HLBŠIE

148. BAŤOVSKÝ SVĚT DESÍTKY LET PŘED BAŤOU. Z OBCE VÍTKOVICE VZNIKLO MĚSTO PRO 20 TISÍC DĚLNÍKŮ

149. NEJLEPŠÍ PODMÍNKY K PODNIKÁNÍ 

 
 
VÝHLEDY, PR
Ů
ZKUMY A STUDIE  
 

3. INDEX BÍDY PRO ROK 2015

4. INDEX ŠŤĚSTÍ V ROCE 2016

5. CHUDOBA SE DOTÝKÁ STOVEK TISÍC ČECHŮ

6. KDE SE V ČESKU ŽIJE NEJLÉPE? VELKÉ POROVNÁNÍ KRAJŮ PODLE 24 KRITÉRIÍ 

7. GLOBALIZATION IS KILLING THE GLOBE: RETURN TO LOCAL ECONOMIES

13. Z BRITSKÝCH MĚST MIZÍ BĚLOŠI. SEGREGACE SE PROHLUBUJE


 

Chcete více informací a být neustále informování o trendech v "Adaptivním řízeni výkonnosti

 se štíhlým myšlením"?

  


Spojte se s Adrián Podskľan na LinkedIn přes podsklan@yahoo.com!