Biomassa

 9t Biomassa .......................................................
Biomassa
 ............................................................
http://www.paradigma-iberica.es/?s=productos&p=calderas-pellet-bio-comfort
http://www.facody.com/biomass/gamme-biomass.php

Tècnologia Alemana, la gran experiència en Biomassa