Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinis būrelis

Pirmininkė – Vaiva Purlytė, el. p. vpurlyte@gmail.com

Kuruojanti metodininkė – Jovita Norvilienė, el. p. jovita.norviliene@kpskc.lt, tel. 8 46 49 72 48

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras

Baltijos pr. 51, Klaipėda

Tel. 8 46 497740