Procés de compra

Web: https://www.iconoedu.com/es/acceso-centros Codi del Centre: 07008375

*Els preus i components disponibles poden variar segons l'any de compra.

FASE 1: SELECCIÓ DEL PRODUCTE

Seleccionam els productes desitjats i després anam al carro de compra.

Comprovem que la tria que s’ha fet correspon amb els productes del carro.

Si tot és correcte, passam a les dades personals.

FASE 2: DADES PERSONALS

Emplenam tot el formulari amb les dades corresponents.

Per poder continuar a la següent fase, s’han d’acceptar les condicions de compra.

FASE 3: PAGAMENT SEGUR

S’obrirà una nova pantalla de pagament segur CAIXABANK.

Una vegada emplenada, clickam sobre pagar.

FASE 4: CONFIRMACIÓ I ENTREGA DEL PRODUCTE

Es procedeix a la confirmació de la compra.

Tots els productes arribaran íntegrament al centre a principi de curs.

La compra s’ha de fer abans de dia 10 d’agost,de no ser així, els ordinadors no arribaran a temps i s’haurà d’esperar al novembre o desembre.

FINANÇAMENT

El portal de compra web, ofereix la possibilitat de finançament a través de Caixabank.

Com exemple, hem fet la simulació de dues quantitats diferents perquè tingueu una idea més clara de les condicions.