PERSONES DESTINATÀRIES


Al nostre institut consideram a l’alumnat com el centre i la raó de ser de les activitats que realitzam. Sempre posam èmfasi en la participació d’aquest i en el seu protagonisme. Ara bé, al nostre centre tenim ben present que formam part d’una comunitat i que la hem d'incloure en les nostres accions. Sols així promourem el canvi de mirada envers els rols de gènere que és tan necessària. Per això, les persones destinatàries de les nostres accions es poden classificar en els següents grups: alumnat del centre, membres del claustre, la nostra comunitat educativa, la població del terme municipal de Manacor i altres centres educatius.

Relació de les persones destinatàries i activitats:


Tota la comunitat educativa:

 • Calendari anual de víctimes

 • Mur de la vergonya i mur de l’esperança

 • Acte simbòlic 25 de novembre a les víctimes de violència masclista

 • Entrada segregada el 25 de novembre i posterior reflexió

 • Sin ellas la historia está incompleta

Membres del Claustre:

 • El claustre segregat

Alumnat:

 • La dona de la teva vida

 • Reality show: Casting a la dona de l’any

 • Taller Re-evolució femenina

 • Projecte de castellà: “Sin ellas la historia no está completa”

 • Tallers Micromasclismes i de Bullying amb la companyia teatral Teatrèmol

Població de Manacor i altres centres educatius:

 • Graffity exterior: “dona-li la volta”

 • Microteatre al carrer per la dona

 • Teatre de l’alumnat de l’aula UEECO: “La rateta que llegia a l’escaleta”