Comunitat d'aprenentatge al Menut

QUÈ ÉS?


És un projecte basat en un conjunt d’actuacions educatives d’èxit dirigides a la transformació social i educativa. Aquest model educatiu està en consonància amb les teories científiques a nivell internacional que destaquen dos factors claus per a l’aprenentatge en la societat actual: les interaccions i la participació de la comunitat.

Les comunitats d’aprenentatge impliquen a totes les persones que de forma directa o indirecta influeixen en l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants, incloent a mestres, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes del barri, membres d’associacions i organitzacions veïnals i locals, persones voluntàries, etc...

El projecte, que va començar en l’educació obligatòria el 1995, té actualment més de 120 comunitats d’aprenentatge.

Degut al seu èxit, s’han estès a nivell internacional, duent-se a terme en centres educatius a Brasil, i s’han estudiat dins del sisè programa del Marc d’Investigació de la Unió Europea INCLUD-ED com una actuació d’èxit per al foment de la cohesió social a Europa a través de l’educació (CREA, 2006-2011). Partint dels somnis de tota la comunitat educativa i a través del diàleg i la ciència, aquest projecte transformador està arribant a un doble objectiu: superar el fracàs escolar i millorar la convivència. 

 

QUÈ SIGNIFICA SER VOLUNTARI?

Els voluntaris constitueixen un factor determinant en tot aquest procés: TOTHOM pot aportar energies noves a l’escola i pot contribuir a la millora de l’aprenentatge dels infants. Pot ser voluntari qualsevol persona que vulgui participar en el projecte, (famílies, exalumnes, veïns, etc.) sempre tenint en compte el seguiment del protocol de voluntariat establert pel centre, el coneixement del projecte, la il.lusió i el compromís.

Les tasques dels voluntaris poden ser vàries:

Participar en les actuacions educatives d’èxit: tutoritzar un grup petit de treball, col.laborar en les tertúlies dialògiques, etc.

Aportar idees d’innovació i millora per a l’escola

Col.laborar en la realització dels somnis

Cercar voluntariat

Si us animeu a formar part d’aquest projecte o sabeu d’algú que hi pugui estar interessat/da, només cal que llegiu i signeu el corresponent protocol de voluntariat. També us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de:

Telèfon: 938125748

Correu: eb-elmenut@xtec.cat
PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

A través de la participació de la comunitat i la realització d’actuacions  educatives d’èxit, s’afavoreix la relació família-escola i s’aconsegueix una major implicació d’aquestes en el projecte educatiu, de la mateixa manera l’infant es beneficia de la diversitat d’interaccions que es produeixen i assoleix aprenentatges significatius.


COM ENS CONVERTIM EN COMUNITAT D’APRENENTATGE?

Un cop finalitzada la fase de SENSIBILITZACIÓ durant el curs 2014-15, aquest curs hem iniciat la fase dels SOMNIS, en la que tota la  comunitat ha pogut anotar quins són els seus desitjos per l’escola.

Amb la lectura d’aquests somnis, s’han creat dues comissions formades per mestres i famílies:

-Comissió pedagògica                       -Comissió espais i materials

L’objectiu principal d’aquestes comissions serà el de fer realitat tots aquests somnis, mitjançant el treball conjunt de tots els membres.

 

QUÈ SÓN LES ACTUACIONS EDUCATIVES D’ÈXIT?                        

Les actuacions educatives d’èxit són un seguit d‘activitats que contribueixen a millorar l’aprenentatge dels infants i a afavorir la convivència del centre educatiu, segons ha demostrat la Comunitat Científica Internacional. Per tant, constitueixen una part fonamental en tot aquest procés.

Durant aquest curs s’han adaptat algunes d’aquestes actuacions,  tenint en compte que ens trobem en el primer cicle d’educació infantil:

Grups interactius: es treballen diferents racons de joc  agrupant els infants de diferents edats en grups reduïts, tutoritzats per mestres i voluntaris.

 Tertúlies dialògiques: es treballen contes de la literatura clàssica amb els infants de 2 a 3 anys, tenint en compte el treball des de casa i la lectura compartida a l’aula a través del diàleg.