Accions‎ > ‎

ciènci[▲]plec

El curs 2013-2014 es va celebrar la p
rimera trobada ciènci[]plec amb el títol "Refesta: Aigua, Refes-te!"

El curs 2014-2015 s'ha tornat a oferir una proposta similar amb el dedicat al tema del Canvi Climàtic i les Energies.

Data: 20 de març de 2015 
Horari: de dos quarts de deu (9:30 hores) a dos quarts de dues (13:30 hores) amb possibilitat de deixar l'activitat a dos quarts d'una per als centres de primària
Lloc: poliesportiu municipal de Figueres
Alumnat: 6è de primària i 1r d'ESO

Inscripció: en el formulari que cal respondre entre el 2 i el 15 de febrer de 2015

El criteri de prioritats per a les inscripcions ha estat el mateix que es va establir el curs anterior:
- centres amb el distintiu d'Escola Verda i/o que participin en el Seminari d'Escoles per la Sostenibilitat
- centres que participin en altres programes oficials d'educació ambiental (Agenda 21, programes del Consell Comarcal...)
- centres que, havent-ho sol·licitat, no hagin pogut ser atesos en altres edicions i/o actes amb alumnes de la Setmana de la Ciència Compromesa
- centres que han participat en altres propostes de la mateixa edició de la Setmana de la Ciència Compromesa
- centres amb menor nombre d'alumnes i/o amb major distància del lloc de celebració de la trobada.

Tallers  Presentació  Valoració

Subpàgines (3): Presentació Tallers Valoració
Comments