Equipament

L'escola disposa de 18 aules (6 classes d'educació infantil i 12 de primària).

A més disposem de gimnàs, aula de psicomotricitat, teatre (sala d'actes), aula d'informàtica, biblioteca, ludoteca, aula taller, aula de ciències, aula d'anglès, aula de música, aula d'educació especial, aules de suport i menjador. I finalment altres espais destinats a petits grups i desdoblaments, tutories i a gestió, administració i reunions.


Aula d'informàtica
     Aula d'informàtica


Comptem amb tres patis: un pel parvulari, un altre per l'alumnat de 1r a 3r de primària i finalment el més gran destinat a l'alumnat de 4t a 6è.

          

    Pati de 1r, 2n i 3r                                Pati de parvulari


                                 Pati de parvulari i pistes del pati de 4t, 5è i 6è