วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

ดูรายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรมประกวดสร้างสิ่งประดิษฐ์  คลิกดูรายละเอียด
2.กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ คลิกดูรายละเอียด
3. กิจกรรมประกวดการวาดภาพ คลิกดูรายละเอียด
4. กิจกรรมประกวด ตัดต่อ คลิปสั้น คลิกดูรายละเอียด
หน้าเว็บย่อย (1): กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Comments