ศูนย์เรียนรู้


แสดง 39 รายการ
ศรป.ศปจ.ผู้อำนวยการศูนย์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลที่ตั้ง
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ศรป.ศปจ.ผู้อำนวยการศูนย์โทรศัพท์ติดต่ออีเมลที่ตั้ง
เชียงใหม่  น.ส.ศรีเพ็ญ ชัยฉกรรจ์ 081-9601743 chiangmai@life.ac.th ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 เชียงราย นางอัญชลิกา ภูมิรัชญากุล 088-2676009 chiangrai@life.ac.th ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
 น่าน นายเอกภพ สุทธเขต 089-6311539 nan@life.ac.th ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน  
 แม่ฮ่องสอน ร.ต.ท.เศวต ปินตา 098-7718189  maehongson@life.ac.th ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
 ลำปาง นายสุพรรณ อินผูก 081-7243895 lampang@life.ac.th  ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 
สุโขทัย  นายสมมาตร คงเรือง 081-9729414 sukhothai@life.ac.th ต.บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย 
 ตาก นางนรมน พิชญเดชโภคิน 096-6359492 tak@life.ac.th ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
 พิษณุโลก นายพิพัฒน์ พันมา 086-3135910 phitsanulok@life.ac.th ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 
 กำแพงเพชร นายศุภกฤต อ่อนสิงห์ 093-271-0999 kamphaengphet@life.ac.th ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร 
 อุตรดิตถ์ นายสรัณยพงศ์ รัตนเสถียร 097-9245189 saranyapongr@life.ac.th  ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 
อุดรธานี  นายสัญญา สร้อยเสนา 095-6648595 udonthani2@life.ac.th ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
 หนองคาย นายเชาว์ จันทร์ทุ่ง 091-7728361  nongkhai@life.ac.th ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย  
 เลย นายอารีย์ สูงแข็ง 086-2226104 loei@life.ac.th ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
มหาสารคาม  นายปิติพงศ์ ธงไชย 082-3153500 mahasarakham@life.ac.th ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 
 ร้อยเอ็ด ร.ต.ท.ไพฑูรย์ ทะวะลัย 089-8611331 roiet@life.ac.th ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
 สกลนคร นายสุพัฒน์ ไพใหล 098-6198262 sakonnakhon@life.ac.th ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 
 บุรีรัมย์ นายภูมิใจ ไร่ดี 092-8956951 buriram@life.ac.th ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ  นายมนูญ จันทร์ซ้าย 061-6690389 sisaket@life.ac.th ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
 สุรินทร์ นายวิทยา ลิ้มจิตรกร 093-3564359 surin@life.ac.th อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 อุบลราชธานี ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ 086-4686514 ubonratchathani@life.ac.th ต.เหล่าเสือโก๊ก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชธานี 
 ศรช.เลิงนกทา นายณัฐวิชย์ ณุวงษ์ศรี 091-0351093 natthawitn@life.ac.th อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
      
ชัยภูมิ  นายเหลือ เอกตะคุ 081-8762775 chaiyaphum@life.ac.th ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
 นครราชสีมา นายกฤษฎิ์ จุฑาจินดาเขต 084-4179499 nakhonratchasima@life.ac.th อ.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 สระบุรี นายสหัส อมรรัตนานนท์ 081-4344934 saraburi@life.ac.th ต.ห้วยยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
 ปากช่อง ดร.มงคล สงวนศักดิ์  093-7793915 pakchong@life.ac.th ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
      
นครสวรรค์  ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล  081-6801374 nakhonsawan@life.ac.th  ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
 ชัยนาท ดร.สุธน อินทรกำเนิด 099-8819099 chainat@life.ac.th  ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 
      
สมุทรสงคราม  ดร.อุษา เทียนทอง 081-8068846 samutsongkhram@life.ac.th ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 ศรช.เมืองราช นางจีรภัทร ปั้นประสงค์ 081-5720072  ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 
      
สุราษฎร์ธานี  นายอุปถัมป์ ฤทธิเรือง 081-7976672 suratthani@life.ac.th ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
 ชุมพร นายไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ 089-7290463 chumphon@life.ac.th ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
      
สงขลา  นายสมนึก ยอดเอียด 081-6789053 songkhla@life.ac.th ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 
 นครศรีธรรมราช นายสิริวิทย์ เสนเรือง 084-6269198 nakhonsithammarat@life.ac.th ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
      
แสดง 39 รายการ
Comments