"ลูก..ท้าเรียน..แข่งกับแม่"

โพสต์23 ส.ค. 2560 08:14โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 08:25 ]

ไพริน พฤทธิพัฒนะพงศ์ เจ้าของกิจการกิตติค้าไม้ จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศรป.สมุทรสงคราม
(รุ่น57) ทำโครงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน "..รับคำท้าทายจากลูกว่า...เรามาเรียนแข่งกันมั้ย..ว่าใครจะจบก่อน..."

Comments