วีดิโอมาใหม่

ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของระบบการศึกษา

โพสต์23 ส.ค. 2560 09:00โดยadmin lifeacth


พิชญา คงฤทธิ์ (น้องฟ้า) จบ ม.6 หลักสูตร home school (เรียนที่บ้าน สามารถต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก) แต่มาเลือกเรียนที่ ม.ชีวิต เพราะมีแนวคิดตรงกันเรื่องการศึกษาทางเลือก ไม่อยากตกเป็นเหยื่อของระบบการศึกษา ที่เรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำ หรือต้องไปเป็นลูกจ้างเขา เรียนที่ ม.ชีวิต แล้วกำหนดอนาคตตัวเองได้ว่าอยากทำอะไร อยากเป็นอะไร ก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นสาระของการเรียนรู้ครอบครัว ม.ชีวิต

โพสต์23 ส.ค. 2560 08:53โดยadmin lifeacth


ลำใย ไชยกิจ เป็นนักธุรกิจเจ้าของรีสอร์ทบ้านสวนทรายทอง เมื่อเข้ามาเรียนใน ม.ชีวิต แล้วรู้จักเครือข่าย ม.ชีวิตทำให้มีลูกค้ามากขึ้น เมื่อเรียนแล้วได้หลักคิด หลักวิชาการ และนำธุรกิจที่บ้านมาทำเป็นโครงงาน ๓ ปี ทำให้จัดการชีวิตและเวลาได้ลงตัว ต่อยอดธุรกิจได้หลายอย่าง เพิ่มรายได้มากขึ้น"ลูก..ท้าเรียน..แข่งกับแม่"

โพสต์23 ส.ค. 2560 08:14โดยadmin lifeacth   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 08:25 ]


ไพริน พฤทธิพัฒนะพงศ์ เจ้าของกิจการกิตติค้าไม้ จังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศรป.สมุทรสงคราม
(รุ่น57) ทำโครงงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน "..รับคำท้าทายจากลูกว่า...เรามาเรียนแข่งกันมั้ย..ว่าใครจะจบก่อน..."

1-3 of 3