ข่าวและกิจกรรมบัณฑิตศึกษา


สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

โพสต์24 ส.ค. 2560 01:18โดยสุนิสา พูนทรัพย์เจริญ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 20:20 ]

    สำนักบัณฑิตศึกษาได้กำหนดวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ธกส.นางเลิ้ง ชั้น 5 ห้อง 501 กรุงเทพฯ 

กำหนดสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์24 ส.ค. 2560 01:17โดยสุนิสา พูนทรัพย์เจริญ   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 20:17 ]

     สำนักบัณฑิตศึกษาได้ กำหนดเปิดสอบประมวลความรู้ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14-ศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสอบขอให้แจ้งความจำนงค์ต่ออาจารย์ประจำและนำส่งใบคำร้องขอสอบประมวลพร้อมชำระเงิน ผู้มีสิทธิ์สอบให้อ่านคุณสมบัติการขอสอบตามประกาศ

1-2 of 2