ปริญญาโท

                                                         สำนักบัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                                               


ที่อยู่ :  เลขที่ 13/2 หมู่ 1 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์ :   0-3757-452 ต่อ 159-161


ติดต่อด้านการศึกษา 

 คุณอัญมณี  อิเมล : anyamanee@life.ac.th , คุณสุนิสา  อิเมล : sunisap@life.ac.th


              ติดต่อด้านการตรวจวิทยานิพนธ์              

      คุณอภิชาติ  อิเมล : apichatm@life.ac.th