2. สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

กิจกรรม ข่าวสาร

  • สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แต่งตั้งรองอธิการบดี
    ส่ง 17 ต.ค. 2562 01:55 โดย ธัญชนก พูลสวัสดิ์
  • สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน แต่งตั้งอธิการบดี สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อวงชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562(47) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีมติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์  แรกพินิจ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี>>> คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
    ส่ง 17 ต.ค. 2562 02:00 โดย ธัญชนก พูลสวัสดิ์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »