1. คณะกรรมการ สสวช.

โพสต์28 ส.ค. 2560 00:05โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2560 21:25 โดย ธัญชนก พูลสวัสดิ์ ]
 รายนามคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสวช.)

 1. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ
 2. นายศักรินทร์  ภูมิรัตน  รองประธานกรรมการ
 3. นางพุทธชาด  มุกดาประกร  กรรมการ
 4. นายมรกต     พิธรัตน์  กรรมการ
 5. นายทวิช      บุญธิรัศมี  กรรมการ
 6. นางศรีปริญญา ธูปกระจ่าง  กรรมการ
 7. นายสามารถ   จันทร์สูรย์  กรรมการ
 8. นายเสรี       พงศ์พิศ  กรรมการ
 9. นายเอ็๋นนู    ซื่อสุวรรณ  กรรมการและเหริญญิก
 10. นายสุภาส  จันทร์หงษ์  กรรมการและเลขานุการ