อุทัย ประทีป นักศึกษาดีเด่น ศรป.อุดรธานี

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:53โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์


อุทัย ประทีป เริ่มทำโครงงานเทอมที่ 3 ของปีที่ 1 เริ่มที่การทำเกษตรปลอดสารพืชผักสวนครัว เป็นการทดลองดิน เพราะดินเป็นดินปนทราย ดินเหนียว บางแปลงเป็นดินเค็ม ต่อจากนั้นก็มาเริ่มปลูกไม้ยืนต้น เช่น ไม้สักทอง ไม้ยางนา ไม้พยุง ไม้ประดู่ ไม้แดง และไผ่ ฯลฯ พื้นที่ลุ่มก็ทำนาข้าวและได้เข้าอบรมคนกล้าคืนถิ่น จึงได้มาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย พร้อมกับเผาถ่าน ได้น้ำส้มควันไม้ ในเวลาเดียวกัน การบรรลุเป้าหมายชีวิตของอุทัยฯ คือ ได้มีกิน มีใช้ และขาย แต่ที่สำคัญคือครอบครัวของอุทัยฯ ลูกชายที่ไม่เคยสนใจมาช่วยงานในโครงงาน แต่บัดนี้ลูกชายของเขาได้หันกลับมาช่วยงานอย่างจริงจัง ทำให้ครอบครัวของเขามีความสุข นี่คือการบรรลุเป้าหมายชีวิตของอุทัยฯ และจำดำเนินต่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อีก คือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานในอนาคตต่อไป

 


การเปลี่ยนแปลงใน ม.ชีวิต

              ปีที่ 1 อาชีพของอุทัยฯ ยังดำเนินเหมือนเดิม คือจัดรายการวิทยุ และทำกู้ชีพ-กู้ภัย พร้อมกับทำโครงงานเกษตรผสมผสานเพื่อเป็นอาชีพที่มั่นคงของครอบครัว รายได้ก็คงที่ การออมก็อยู่กับสวัสดิการกองทุนเหมือนเดิม แต่รายได้เสริม คือ ขายพริก มะเขือ ผักปลอดสาร ที่ข้าพเจ้าได้ปลูกในโครงงาน เป็นรายได้ที่ภรรยาของอุทัยฯ มีความภูมิใจมาก เพราะภรรยาของอุทัยฯ ไม่เคยทำการเกษตรมาก่อน

              ปีที่ 2 การออมมากขึ้น คือ ได้ทำประกันชีวิตให้กับตัวเองและภรรยา การออมที่จะมีใช้ในอนาคต อาชีพยังคงที่มีได้มาเหมือนเดิม ส่วนการขายผลผลิตในโครงงาน คือ น้ำส้มควันไม้ และถ่านที่ผลิตไม่ทันขายรายได้ก็ยังมีเรื่อยๆ แต่ยังไม่เป็นกอบเป็นกำ

              ปีที่ 3 สุขภาพดีเท่าเดิม เพราะออกกำลังกายเวลาทำงานในโครงงานอย่างสม่ำเสมอ เงินออมก็ปกติแผนชีวิตยังมีต่อเนื่อง เช่น ได้ให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการใช้สารเคมี เลิกใช้เคมีมาใช้จุลินทรีย์ชีวภาพแทน ฯลฯ และรายได้มาจากการทำของใช้ในครัวเรือน จากภรรยา ปัจจุบันอุทัยฯ ได้ขยายเครือข่ายในชุมชน โครงงานสร้างทุนให้กับบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษากับอุทัยฯ เป็นจำนวนมาก

ผลงานดีเด่น

              -    เป็นคณะกรรมการผู้ประสานงาน สปสช. และคณะกรรมการพิจารณาโครงการของสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

              -    เป็นเลขานุการฌาปนกิจสงเคราะห์ 6 ชุมชน ของตำบลเมืองเพีย เกี่ยวกับงานเอกสาร

              -    เป็นประธานชุมชนบ้านดงหมากหลอด หมู่ 3 ประสานงานกับเทศบาลตำบลกุดจับให้ชุมชน

              -    เป็นนายทะเบียนกองทุนสวัสดิการวันละ 1 บาท

              -    เป็นประธานวีอาร์กู้ภัยกุดจับธรรมกุศล อำเภอกุดจับ

 

Comments