สุชัญญ์ญา กะสังข์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.มหาสารคาม

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:39โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 19:40 ]

สุชัญญา กระสังข์ เดิมทีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำห้อง VIP ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถึงแม้ว่าการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวจะทำให้เธอมีหน้ามีตาเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคม แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า เธอจะมีความสุขในงานที่เธอทำ มีอยู่วันหนึ่ง วันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ เธอได้รู้จักกับคุณลุงสำลี ชาคำมูล ผู้ปลูกผักหวานป่าที่จังหวัดสระบุรี และท่านยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย สุชัญญ์ญาได้ใช้เวลาในการเรียนรู้การปลูกผักหวานทุกขั้นตอนเป็นเวลากว่า ๒ ปี จากนั้นจึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ เพื่อเดินตามความฝันของตัวเอง เธอได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ ได้ริเริ่มปลูกผักหวานป่าตามที่คุณลุงสำลีฯ ได้ให้ความรู้เธอมาทุกขั้นตอน ดูแลอย่างเอาใจใส่ อย่างมีความหวัง ในที่สุดผักหวานป่าที่ใช้เวลาในการปลูกเป็นเวลา ๒ ปี ก็เริ่มออกผลผลิตให้ได้เก็บเกี่ยวในปีที่ ๓ ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่มากนักในปีแรกๆ แต่ก็เป็นความสุขและความภูมิใจในการทำงาน เธอได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง ได้รู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ หลังจากนั้นในปี ๒๕๕๗ เธอได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงงานอาชีพของตนเอง ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปลูกผักหวาน ที่นับว่าเป็นพืชที่ปลูกยากในพื้นที่ดินทราย แต่ด้วยการไผ่รู้ไผ่เรียนประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาชีพการงานของตนเอง ทำให้สามารถปลูกได้ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ๔ ไร่เศษ สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้มีรายได้ดี และยังสามารถพัฒนาเพาะต้นกล้าผักหวาน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของนักศึกษา ม.ชีวิต และบุคคลทั่วไปทั้งในจังหวัดมหาสารคาม และต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับว่าเป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนาอาชีพการงานของตนเอง

 

Comments