สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.นครสวรรค์

โพสต์8 พ.ค. 2561 19:46โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 19:47 ]


สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้างก่อสร้างถนน ตำแหน่งทางสังคมได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) เป็นผู้มีจิตอาสาชอบช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ซ่อมแซมถนนที่สึกหรอ เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาด้วยความสะดวกและปลอดภัย


ระหว่างที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชีวิต สุชาติฯ เลือกทำโครงงานก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตรและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน หมู่ที่ 7 วนเกษตรโกรกพระ โดยสุชาติฯ กล่าวว่าตนเองได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพก่อสร้างมาตั้งแต่เด็กทำให้มีความชำนาญในด้านนี้ และตนเองก็รักในงานที่ตนเองทำอยู่ ประกอบกับปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สจ. จึงต้องการที่จะพัฒนาบ้านเกิดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ และมีรายได้ จึงร่วมกับเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ และชาวบ้านร่วมกันพัฒนาให้พื้นที่รกร้างว่างเปล่า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะสภาพที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวหลาย ทั้งลักษณะของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ มีวิวภูเขา และไม่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว และงานเสด็จประพาสต้น และต้องการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนให้รู้จักการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาบ้านเมืองในอีกมิติหนึ่ง


 

Comments