พิเชษฐ์ ทองบ่อ นักศึกษาดีเด่น ปี 2560

โพสต์22 มิ.ย. 2562 20:09โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

นายพิเชษฐ์ ทองบ่อ
นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศรช.ปิยภูมิประชารักษ์ ศรป.นครสวรรค์

โครงงานหมูสวรรค์

 
 
 

              พิเชษฐ์ ทองบ่อ มีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าอยากรับราชการ แต่โอกาสก็ไม่อำนวย เขาเป็นเด็กกำพร้า บิดาเสียชีวิตตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ แต่จากการที่เขาเป็นคนขยันและมีความตั้งใจ จึงมีผู้ให้ความช่วยเหลือมากมาย มีคุณครูท่านหนึ่งแนะนำให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เขาได้เข้าใกล้ความฝันมากขึ้น พิเชษฐ์ฯ จึงตัดสินใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ ม.ชีวิต 
              ช่วงที่พิเชษฐ์ฯ กำลังศึกษาที่ ม.ชีวิต เขาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งก็เป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่มากนัก เขาต้องการสร้างรายได้เสริมเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวและจ่ายค่าเล่าเรียน เขาจึงเลือกทำโครงงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเรื่องหมูสวรรค์ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มอย่างที่เขาต้องการ ซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะนอกจากเขาจะมีเงินใช้จ่ายในครอบครัว และจ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว ตลอดระยะเวลา 3 ปี เขายังมีเงินเก็บออมจากการดำเนินโครงงานอีก 62,275 บาท และความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของพิเชษฐ์ฯ คือในปีสุดท้ายของการเรียนเขาสามารถสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการของกองทัพบกได้ ทำให้ปัจจุบันพิเชษฐ์ฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจที่สามารถทำตามความใฝ่ฝันของตนเองได้สำเร็จ

Comments