นพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตร นักศึกษาดีเด่น ปี 2560

โพสต์11 มี.ค. 2562 21:45โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

นายนพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตร
นักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ศรช.สุรินทร์ ศรป.ศรีสะเกษ
โครงงานการพัฒนาธุรกิจรับเหมาที่ต้องใช้เครื่องจักรของข้าพเจ้า

           นพโรจน์ ชัยวิเชียรฉัตร เป็นเจ้าของธุรกิจประเภทรับเหมาซ่อมแซมถนน และรับถมที่ดิน ใช้ชื่อกิจการว่า หจก. มนตรี รุ่งอรุณ ลักษณะงานของนพโรจน์ฯ เป็นการรับเหมาและให้เช่ารถแบ็คโฮ สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนประมาณเดือนละสองแสนบาท แต่เหลือเงินเพียงครึ่งเดียวเพราะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนมาก และไม่มีเวลาเป็นของตนเองเลย

           ความคิดของนพโรจน์ฯ ในตอนแรกที่เข้าศึกษาต่อที่ ม.ชีวิต เพียงเพื่อต้องการให้มีคนรู้จักมากขึ้น เพื่อจะได้มีงานมากขึ้น แต่หลังจากที่มาเรียนทำให้เข้าใจหลักการของ ม.ชีวิต เริ่มรู้จักการวางแผน รู้จักตัวเองมากขึ้น นพโรจน์ฯ ได้ทำโครงงานอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจของตนเองชื่อโครงงานการพัฒนาธุรกิจรับเหมาที่ต้องใช้เครื่องจักรของข้าพเจ้า โดยเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจเริ่มทยอยขายรถแบ็คโฮของตนเอง เก็บไว้เพียง 2 คัน เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาเป็นการทำงานแบบเครือข่าย ใช้การติดต่อประสานงานเป็นหลัก โดยหากเป็นงานในพื้นที่ใกล้เคียงก็จะใช้รถของตนเองที่มีอยู่ แต่หากเป็นงานในพื้นที่ไกลๆ ก็จะประสานกับเครือข่าย โดยตนเองเป็นนายหน้ารับงาน เพื่อไม่ต้องรับภาระในส่วนของค่าซ่อมบำรุงรักษารถ และเริ่มเรียนรู้การทำงานผ่านโทรศัพท์ มีการโทรศัพท์ประสานงาน คุยงานผ่านไลน์ ถ่ายรูปหน้างานส่งให้กับลูกค้า ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มาก ผลที่ได้รับคือ มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ลดรายจ่ายค่าการดำเนินการได้ ทำให้ครอบครัวมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว

   
   
   

Comments