ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม

โพสต์12 มี.ค. 2562 02:10โดยอมรพรรณ บัญฑิตย์

เนื้อหาโดยสังเขป

         ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม เป็นปรากฏการณ์สังคมที่งดงาม ไม่ควรให้ผ่านเลยไปง่ายๆ ในระบบสังคมที่ทั้งซับซ้อนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งนี้ บทความชุดนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหน้าวิเคราะห์ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอังคารช่วงต้นปี พ.ศ. 2561
         หนังสือเล่มเล็กๆ นี้ เป็นความพยายามที่จะศึกษา วิเคราะห์ สรุป และเสนอความคิดจากปรากฏการณ์นี้ 

บรรณานุกรม

วิชัย โชควิวัฒน. (2561). ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.
Comments