ฐานข้อมูลสารสนเทศ


 แนะนำหนังสือ การสืบค้นหนังสือ โครงงานชีวิต
 ผลงานนักศึกษา ห้องเรียนชุมชน การติดตามโครงงานชีวิต
 พื้นที่วิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
 ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเรียนรู้ เครือข่าย ม.ชีวิต
 วิสาหกิจชุมชน ม.ชีวิต วิสาหกิจชุมชนดีเด่น การบำบัดโรคด้วยผึ้ง


หนังสือแนะนำ

 • 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร เนื้อหาโดยสังเขป        หนังสือ 108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร นำเสนอความรู้อันเนื่องด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระคเณศ โชน ฟิล์มกระจก และผลงานสำคัญในรอบปีที่ผ่านมาของกรมศิลปากร ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2562 01:10 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • การจัดการศึกษาทางเลือกและผลที่เกิดขึ้นในบริบทของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เนื้อหาโดยสังเขป        หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพที่สะท้อนภาพรวมของการจัดการศึกษาทางเลือก ที่ครอบคลุมระบบและกลไกต่างๆ ทั้งในเรื่อง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2562 01:08 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • นวมินทรบรมนาถราชไมตรี เนื้อหาโดยสังเขป        การจัดทำหนังสือ “นวมินทรบรมนาถราชไมตรี” เกิดขึ้นจากความดำริของธนาคารกสิกรไทยที่ประสงค์จะเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2562 01:07 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • มหามงคลวาร กระทรวงศึกษาธิการ 127 ปี เนื้อหาโดยสังเขป        หนังสือวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ต ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2562 01:05 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 127 รายการ ดูเพิ่มเติม »