งานห้องสมุดฯหนังสือแนะนำ

  • นพมณีกาญจน์ ๙ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี เนื้อหาโดยสังเขป        มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 38 แห่ง ที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค เป็นสถาบันการศึกษาที่ได ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2561 21:56 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
  • กาญจนบุรีศึกษา ๒๕๔๖ .เสน่ห์เมืองกาญจน์ .ด่านเจดีย์สามองค์: มุมมองใหม่ทางประวัติศาสตร์             ตำรายาโบราณจากสมุดข่อย ตำรับกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีเนื้อหาโดยสังเขป        หนังสือกาญจนบุรีศ ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2561 21:31 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
  • ปรมัตถ์กลอนสวด : วรรณกรรมท้องถิ่นกาญจนบุรีปริทรรศน์ เนื้อหาโดยสังเขป        ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำริที่จะจัดพิมพ์หนังสือชุดกาญจนบุรีศึกษา เรื่อง "ปรมัตถ์ กลอนสวด : วรรณกรรมท้องถิ่นกาญจนบุรีปริทรรศน ...
    ส่ง 17 มิ.ย. 2561 21:14 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »