ฐานข้อมูลสารสนเทศ


 แนะนำหนังสือ การสืบค้นหนังสือ โครงงานชีวิต
 ผลงานนักศึกษา ห้องเรียนชุมชน การติดตามโครงงานชีวิต
 พื้นที่วิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
 ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเรียนรู้ เครือข่าย ม.ชีวิต
 วิสาหกิจชุมชน ม.ชีวิต วิสาหกิจชุมชนดีเด่น การบำบัดโรคด้วยผึ้ง


หนังสือแนะนำ

 • ประวัติครู 16 มกราคม 2562 เนื้อหาโดยสังเขป         การจัดพิมพ์หนังสือประวัติครูเนื่องในงานวันครู 16 มกราคม เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมา เว้น พ.ศ ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 02:25 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 - 2560 เนื้อหาโดยสังเขป         การกำหนดนโยบายการศึกษาการวางแผนการศึกษาและการดำเนินงานติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาตามแนวของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนั้น สารสนเทศข้อมูลตัวเลขนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลประกอบการต ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 02:21 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาโดยสังเขป         มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนพัฒนาระยะยาว เพราะทำให้การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 กรรมการสภามหาว ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 02:17 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม เนื้อหาโดยสังเขป         ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้สแลม เป็นปรากฏการณ์สังคมที่งดงาม ไม่ควรให้ผ่านเลยไปง่ายๆ ในระบบสังคมที่ทั้งซับซ้อนและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอย่างยิ่งนี้ บทความช ...
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 02:10 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »