งานห้องสมุดฯหนังสือแนะนำ

  • ผักพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน เนื้อหาโดยสังเขป        หนังสือเรื่อง "ผักพื้ันบ้านและอาหารพื้นบ้าน : มิติสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส ...
    ส่ง 5 ส.ค. 2561 22:30 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
  • หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2557 พ่อหนาน อินสม สิทธิตัน หมอเมืองผู้สืบสานภูมิปัญญา การแพทย์พื้นบ้านล้านนาแห่งบ้านป่าป ...
    ส่ง 5 ส.ค. 2561 22:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
  • หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2560 พ่อหมอทองสา เจริญตา หมอยาซุมใหญ่ ใจพระ แห่งบ้านห้วยคล้อ ตำบลผาน้ำน้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดเนื้อหาโดยส ...
    ส่ง 5 ส.ค. 2561 21:54 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »