ฐานข้อมูลสารสนเทศ


 แนะนำหนังสือ การสืบค้นหนังสือ โครงงานชีวิต
 ผลงานนักศึกษา ห้องเรียนชุมชน การติดตามโครงงานชีวิต
 พื้นที่วิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
 ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนเรียนรู้ เครือข่าย ม.ชีวิต
 วิสาหกิจชุมชน ม.ชีวิต วิสาหกิจชุมชนดีเด่น การบำบัดโรคด้วยผึ้ง


หนังสือแนะนำ

 • มรดกชุมชนเมืองแห่งเอเชีย เนื้อหาโดยสังเขป         การประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2554 นับเป็นการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 และเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ของอิโคโมสไทย การประชุมครั้งนี้จัดข ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2562 20:02 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม รู้ รักษา สืบสาน เนื้อหาโดยสังเขป         การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของอิโคโมสไทยในครั้งนี้ นับเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 8 ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ค ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2562 19:54 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • มรดกอาคารไม้ กับการท่องเที่ยววัฒนธรรม คุณค่า นวัตกรรมและการจัดการ "Timber Heritage and Cultural Tourism: Values, Innovation and Visitor Management" เนื้อหาโดยสังเขป         การประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในหัวข้อเรื่อง มรดกอาคารไม้กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: คุณค่า นวัตกรรม ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2562 19:38 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง: อาเซียนทรรศนะ Conservation of the Built Environment: ASEAN Perspective เนื้อหาโดยสังเขป         การประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง: อาเซียนทรรศนะ เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 มีประเด็นหลักในการแลกเปลี่ยนความร ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2562 00:54 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 75 รายการ ดูเพิ่มเติม »