รวมวีดิทัศน์ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์14 มี.ค. 2561 06:44โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 06:52 ]

พิธีประสาทปริญญาบัตร 8 มีนาคม 2561

โอวาทประธานในพิธี

ปาฐกถาจากผู้แทนเมธาจารย์ ม.ชีวิต

ปาฐกถาจากผู้แทนปริญญากิตติมศักดิ์

สัมภาษณ์ นศ. มาลา จินดาหลวง

สัมภาษณ์ นศ. ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ

ข่าวค่ำ ช่อง 9 อสมท. วันที่ 8 มีนาคม 2561
Comments