ขอเชิญร่วมการประชุมปฏิบัติการ “การประกอบการ (Entrepreneurship): ฐานคิดวัฒนธรรมใหม่ และแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้น (Start-up)”

โพสต์28 ก.พ. 2561 08:04โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2561 09:10 ]


วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวข้อการบรรยาย

• บรรยายฐานคิดและแนวปฏิบัติเพื่อการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ
    โดย ศ.ดร.กุนเธอร์ ฟัลติน (ภาษาที่ใช้ คือ อังกฤษ)
    แปลโดย รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

• นำเสนอและวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง  การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน

• อภิปรายฐานคิดใหม่และแนวปฏิบัติของการประกอบการธุรกิจ
     โดย ดร.ฟัลติน และผู้แทนการประกอบการธุรกิจอีก 2 ท่าน
     นำอภิปรายโดย ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน


ประวัติวิทยากร

    ดร.กุนเทอร์ ฟัลติน เป็นศาสตราจารย์ด้านการประกอบการที่ Free University of Berlin สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติ ได้ก่อตั้งบริษัท Tea Campaign ที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้ตลาดชาในประเทศเยอรมัน กลายเป็นผู้นำเข้าชาดาร์จิลลิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และปัจจุบันได้ขยายกิจการโดยนำเข้าชาจากแคว้นอัสสัมอีกด้วย ศ.ดร.ฟัลติน มีลูกศิษย์มากมายที่ประสบความสำเร็จ ที่มีธุรกิจ start up ซึ่งเป็นการยืนยันในแนวคิดของการประกอบการที่ไม่ใช่เพียงการบริหารธุรกิจ แต่เป็นการคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดนวัตกรรม ตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้

    ศ.ดร.ฟัลติน ได้รับรางวัลมากมายจากในประเทศเยอรมนีและจากสถาบันต่างๆ ในหลายประเทศ ในฐานะผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมใหม่ของนักประกอบการ อย่างมูลนิธิไพรส์ เบบสัน ที่มอบรางวัลในฐานะ “ผู้นำความมีชีวิตชีวาของการประกอบการสู่วงวิชาการ”


    ศ.ดร.ฟัลติน คือ ผู้เขียนหนังสือ “ความคิดมีค่ากว่าเงิน” (Brain vs Capital) ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการประกอบการ (Entrepreneurship) ที่ขายดีที่สุดในเยอรมนี มีการตีพิมพ์ถึง 11 ครั้ง และมีการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกกว่า 10 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยหนังสือเล่มนี้ “นอกจากได้สร้างแรงบันดาลใจ ได้เปลี่ยนชีวิตและมีผลต่อผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างวิธีคิดใหม่ของการประกอบการธุรกิจ พร้อมด้วยความรู้ และประสบการณ์ของการเริ่มต้นประกอบการธุรกิจ ด้วยตัวอย่างที่หลากหลายในระดับโลก
  2. วิเคราะห์การประกอบการในกรณีต่างๆของไทย เช่น การประกอบการท่องเที่ยวชุมชน และการประกอบการอื่นๆ ที่สังคมไทยสนใจ
  3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมของสถาบัน


วิธีการประชุมปฏิบัติการ

  1. ศ.ดร.ฟัลติน จะบรรยายนำ ให้แนวคิดและประสบการณ์ของท่านและของลูกศิษย์ รวมทั้งคนหนึ่งที่มีธุรกิจ start up ที่เบอร์ลิน และมีสาขาที่เชียงใหม่ที่มีพนักงานกว่า 300 คน
  2. จากนั้น ท่านจะนำ “การประกอบการ” เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ โดยเฉพาะของผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม
  3. การวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะต่อการประกอบการอื่นๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เตรียมมาเพื่อการหารือและเรียนรู้ร่วมกัน (ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมประชุมได้เตรียมข้อมูลของตนมานำเสนอ โดยขอให้แจ้งผู้จัดทราบประเด็นการประกอบการล่วงหน้า)

รับจำนวนจำกัด 150 ท่าน

ค่าลงทะเบียน 500 บาท
เป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือ “ความคิด มีค่ากว่าเงิน” มูลค่า 250 บาท มอบให้ท่าน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม
เลขที่บัญชี : 709-0-25239-6
ชื่อบัญชี : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ผู้ประสานงานโครงการ:
น.ส.ชฎาพรณ์ เตียวสกุล โทร.098 270 7459
น.ส.ธัญชนก พูลสวัสดิ์ โทร.081 763 9794
น.ส.ปิยนันท์ ทองอำไพ โทร.084 701 1306


ดาวน์โหลด