ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ส.ค. 60

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:52โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 08:31 ]

โดย  อ.ประเสริฐ นพคุณขจร

กำหนดให้บริการระหว่าง วันพฤหัสบดีที่  24  ส.ค.  60  เวลา  10.00 - 19.00 น. 
และ วันศุกร์ที่  25  ส.ค.  60  เวลา  09.00 - 15.30 น. 
ณ  อาคารเรียนหลัง  ๑  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการบำบัดฯ ได้ที่ นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทรศัพท์ 084-090-5799

 
Comments