การเปิดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์6 ต.ค. 2561 03:51โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2561 20:49 ]

เพื่อให้การจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน (ศรป.) ,ศูนย์ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จังหวัด (ศปจ.) และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต (ศรช.) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่ระบุไว้ในตารางและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Comments