ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 24-25 ธ.ค. 61

โพสต์18 ธ.ค. 2561 18:37โดยAlee Muhammat   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2561 18:39 ]

ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร (เมธาจารย์ ม.ชีวิต และผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วยด้วยวิธีใช้พิษผึ้งบำบัด ในกิจกรรมการให้บริการแก่สังคมของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ซึ่งเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ


โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่บำบัด ได้แก่ เจ็บข้อ เจ็บเข่า ไมเกรน รูมาตอยด์เก๊าท์นิ้วล็อค ภูมิแพ้ นอนกรน ริดสีดวงทวาร กระดูกทับเส้น ตาฝ้า ตาฟาง มองไม่ชัด ปวดบ่าไหล่ติด หูมีเสียง หูดับ วิงเวียนศีรษะ โดยมีเงื่อนไขว่า

๑. ท้องไม่ว่างตอนมารักษา

๒. ไม่เป็นโรคหัวใจ โรคไต หรือไข้หวัด

๓. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๔. พักผ่อนเพียงพอ

๕. กรณีสตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ์


ทั้งนี้ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้รับการทดสอบก่อนว่าแพ้ผึ้งหรือไม่ ถ้าแพ้ก็บำบัดด้วยพิษผึ้งไม่ได้


กำหนดให้บริการในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา๑๐.๐๐-๑๙.๐๐น. และวันอังคารที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐น.ณ อาคารเรียนหลัง ๑ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

หากท่านมีความประสงค์ขอเข้ารับการบำบัดโรคด้วยพิษผึ้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

นายวิเชียร วชิรเสรีชัย โทร ๐๘๔-๐๙๐-๕๗๙๙หรือโทร ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๙ ต่อ ๑๐๑, ๑๐๓

ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.