• ประวัติและผลงาน ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (47) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพ ...
    ส่ง 8 ส.ค. 2562 00:51 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบ้านไม้ไผ่ อบรมด้วยการร่วมกันสร้างบ้านไม้ไผ่จริง ขนาด 5X6 เมตร 1 หลังแบบบ้านไม้ไผ่เชียงดาว ขนาด 5x6 เมตรอบรม 3 วัน คือว ...
    ส่ง 8 ส.ค. 2562 02:52 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/kestr-pheux-chiwithttps://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/home/khorngkar-fuk-xbrm-phises