• ประวัติและผลงาน ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สภาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 (47) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพ ...
    ส่ง 8 ส.ค. 2562 00:51 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจแปลงตามมาตรฐาน SDGsPGS ระหว่างวันที่ 14 -16 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม**** ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน 200 บาท ได้ในวันอบรม ...
    ส่ง 12 พ.ย. 2562 19:12 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »
https://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/kestr-pheux-chiwit