ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • อุทัย ประทีป นักศึกษาดีเด่น ศรป.อุดรธานี อุทัย ประทีป เริ่มทำโครงงานเทอมที่ 3 ของปีที่ 1 เริ่มที่การทำเกษตรปลอดสารพืชผักสวนครัว เป็นการทดลองดิน เพราะดินเป็นดินปนทราย ดินเหนียว บางแปลงเป็นดินเค ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:53 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.นครสวรรค์ สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว รับจ้างก่อสร้างถนน ตำแหน่งทางสังคมได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัด (สจ ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:47 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • สุชัญญ์ญา กะสังข์ นักศึกษาดีเด่น ศรป.มหาสารคาม สุชัญญา กระสังข์ เดิมทีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำห้อง VIP ที่บริษัท การบินไทย ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 19:40 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความแนะนำ

 • พิมพ์เขียวสร้างคนศตวรรษที่ 21 จากไทยรัฐ โดย ลมเปลี่ยนทิศช่วงนี้มีพรรคการเมิองออกมาโชว์นโยบายกันหลายพรรค ผมเห็นแล้วก็ผิดหวังไม่มีพรรคการเมืองใดสนใจเรื่อง "การศึกษาที่ตกต่ำของไทย" กันเลย ท่ามกลางการแข่งขันในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่ง "แข่งขันที่ความฉลาด" พูดถึงการศึกษาทีไรก็มีแต่ความคิดเก่าๆ เช่น เรียนฟรี พักหนี้ นักการเมืองไทยคิดได้เท่านี้จริงๆอ่านต่อ >> https://www.thairath.co.th/content/1396460
  ส่ง 15 ต.ค. 2561 21:11 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนชุมชน

 • เรียนรู้แบบ “เจอนั่น-เจอนี่” ที่ ม.ชีวิต ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร / ผู้ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จ.ชุมพรสอนที่ ม.ชีวิต (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) มาก็หลายปี ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามาก็หลายรุ่น หลายวัย หลายอาชีพ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนยึดถือเป็นหลักในการเป็นครูคือ เราจะดำรงตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่ค ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 10:06 โดย admin lifeacth
 • ชวนไปหนำข้าว ทำนาข้าวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ บทความและภาพถ่าย : อาจารย์ปรีชา รักษ์เมือง ศรช. บ้านนาสาร ศรป.สุราษฏร์ธานีผู้เขียนร่วมเรียนรู้การหนำข้าวกับนักศึกษาด้วยเห็นว่าต้นยางพารา ในเนื้อที่ 4 ไร่ ยังเป็นต้นเล็กผู้ใหญ่สุต้าน จันทร์พุ่ม นักศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศรช.บ้านนาสาร) จึงคิดใช้พื้นที่ว่างของตน สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่สุต้าน ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูการทำนาแบบท้องถิ่นของหมู่บ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการนี้สู่เยาวชนในหมู่บ้านให้รู้จักการทำนาแบบท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 07:56 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »