ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • เกษตรผสมผสาน 5 ไร่ 1 ปี 1 ล้าน ภัณฑรักษ์ แก้วพลี อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานตั้งแต่เรียนอยู่โรงเรียน ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:54 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้  “ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้” คำพูดที่ติดหูแต่เป็นคำพูดที่พิสูจน์ได้จริงๆ หากมนุษย์ไม่ท้อแท้กับการดำเนินช ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:09 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจภายในโรงเรียน อิสมาแอล หมินหวังนักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสงขลา“อิสมาแอล หมินหวัง” เติบโตในชนบทมีความโชคดีที่ครอบครัวม ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความแนะนำ

 • ประเด็นสำคัญที่หายไป...กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

  ผู้จัดการออนไลน์ โดย: ประสาท มีแต้ม
  ข้อถกเถียงเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลาได้กลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากชาวบ้านกลุ่มคัดค้านในนาม “เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา” ถูกตำรวจและทหารจับกุมขณะเดินทางจะไปขอยื่นจดหมายและพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  ส่ง 11 ธ.ค. 2560 20:16 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนชุมชน

 • เรียนรู้แบบ “เจอนั่น-เจอนี่” ที่ ม.ชีวิต ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร / ผู้ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จ.ชุมพรสอนที่ ม.ชีวิต (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) มาก็หลายปี ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามาก็หลายรุ่น หลายวัย หลายอาชีพ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนยึดถือเป็นหลักในการเป็นครูคือ เราจะดำรงตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่ค ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 10:06 โดย admin lifeacth
 • ชวนไปหนำข้าว ทำนาข้าวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ บทความและภาพถ่าย : อาจารย์ปรีชา รักษ์เมือง ศรช. บ้านนาสาร ศรป.สุราษฏร์ธานีผู้เขียนร่วมเรียนรู้การหนำข้าวกับนักศึกษาด้วยเห็นว่าต้นยางพารา ในเนื้อที่ 4 ไร่ ยังเป็นต้นเล็กผู้ใหญ่สุต้าน จันทร์พุ่ม นักศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศรช.บ้านนาสาร) จึงคิดใช้พื้นที่ว่างของตน สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่สุต้าน ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูการทำนาแบบท้องถิ่นของหมู่บ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการนี้สู่เยาวชนในหมู่บ้านให้รู้จักการทำนาแบบท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 07:56 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 05:59 โดย Alee Muhammat
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 2-3 ต.ค. 60 ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 00:42 โดย Alee Muhammat
 • มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหาร มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหารที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)อนุญาตให้ใช้สารเคมีฆ่าหญ ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 22:12 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »