ปรับฐานความคิด โดย ดร.เสรี พงศ์พิศ

ผลงานนักศึกษา

 • เกษตรผสมผสาน 5 ไร่ 1 ปี 1 ล้าน ภัณฑรักษ์ แก้วพลี อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานตั้งแต่เรียนอยู่โรงเรียน ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:54 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้  “ไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้” คำพูดที่ติดหูแต่เป็นคำพูดที่พิสูจน์ได้จริงๆ หากมนุษย์ไม่ท้อแท้กับการดำเนินช ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:09 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจภายในโรงเรียน อิสมาแอล หมินหวังนักศึกษาสาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสงขลา“อิสมาแอล หมินหวัง” เติบโตในชนบทมีความโชคดีที่ครอบครัวม ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2560 02:01 โดย อมรพรรณ บัญฑิตย์
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความแนะนำ

 • คาวบอย ม.ชีวิต สระบุรี เมื่อเย็นวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ผมไปร่วมงานรวมพลคน ม.ชีวิต ที่สระบุรี จัดโดยศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดย ผอ.สหัส อมรรัตนานนท์ และคณาจารย์ให้การสนับสนุนและไปร่วมงาน สระบุรีกำลังจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่า ม.ชีวิต และได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์บริการไปแล้ว เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารอินทรีย์ อาหารปลอดสารพิษให้ประชาชน โดยการรวบรวมผลผลิต ผลงานของสมาชิกนักศึกษา ม.ชีวิต ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการสานเครือข่ายกับ “ม.ชีวิต” ทั่วประเทศงาน “คาวบอย ม.ชีวิต สระบุรี” จัดได้ดีมาก อบอุ่น และสนุกสนาน นักศึกษาใกล ...
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 19:46 โดย Alee Muhammat
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนชุมชน

 • เรียนรู้แบบ “เจอนั่น-เจอนี่” ที่ ม.ชีวิต ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร / ผู้ประสานงานเครือข่าย ม.ชีวิต จ.ชุมพรสอนที่ ม.ชีวิต (สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน) มาก็หลายปี ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามาก็หลายรุ่น หลายวัย หลายอาชีพ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนยึดถือเป็นหลักในการเป็นครูคือ เราจะดำรงตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดี (ที่สุด) ของนักศึกษา ที่วงเล็บตรงคำว่า (ที่สุด) เพราะรู้ว่ายังอีกนาน...อีกไกล...ไม่มีวันสิ้นสุด มีเรื่องดีๆ ทั้งเก่าและใหม่โผล่หน้าเข้ามาทักทายให้ได้ไตร่ตรองสะท้อนคิด ได้นำไปปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตนเองกับนักศึกษา และนี่ค ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 10:06 โดย admin lifeacth
 • ชวนไปหนำข้าว ทำนาข้าวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ บทความและภาพถ่าย : อาจารย์ปรีชา รักษ์เมือง ศรช. บ้านนาสาร ศรป.สุราษฏร์ธานีผู้เขียนร่วมเรียนรู้การหนำข้าวกับนักศึกษาด้วยเห็นว่าต้นยางพารา ในเนื้อที่ 4 ไร่ ยังเป็นต้นเล็กผู้ใหญ่สุต้าน จันทร์พุ่ม นักศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศรช.บ้านนาสาร) จึงคิดใช้พื้นที่ว่างของตน สร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น โดยผู้ใหญ่สุต้าน ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูการทำนาแบบท้องถิ่นของหมู่บ้านขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดและวิธีการนี้สู่เยาวชนในหมู่บ้านให้รู้จักการทำนาแบบท ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2560 07:56 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2560 05:59 โดย Alee Muhammat
 • ขอเชิญบำบัดโรคด้วยผึ้ง 2-3 ต.ค. 60 ด้วยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้ประสานกับอาจารย์ประเสริฐ นพคุณขจร  (ผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้งบำบัด) เพื่อเชิญมาทำการบำบัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ด้วยวิธีใช ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 00:42 โดย Alee Muhammat
 • มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหาร มาตรฐานเกษตรเพื่อชีวิต สำหรับพืชอาหารที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)อนุญาตให้ใช้สารเคมีฆ่าหญ ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 22:12 โดย admin lifeacth
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 บทความวิชาการ 
 • บทบาทชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 The role of local communities to propel Thailand to model 4.0ดร.วงศ์สถิตย์  วิสุภีอาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ...
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 04:05 โดย สุภาพรรณ คงเจริญ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 บทความวิจัย 
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »