แบบฝึกหัดเรื่องการสร้างโปแกรมใช้งานคำนวณ

1. ให้นักเรียนสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่างง่าย โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม


.

2. ให้นักเรียนสร้างโปรแกรมแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

 


ให้นักเรียนบันทึกProjectทั้ง 2 Project เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments